Informacje

Współczesne media elektroniczne, a przestępczość nieletnich

Konferencja w ZSM nr 3 w Jaśle (Fot. KPP w Jaśle)
Konferencja w ZSM nr 3 w Jaśle.
Fot. KPP w Jaśle

W miniony piątek w auli Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle odbyła się konferencja poświęcona problematyce nieletnich. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Policji, kuratorium oświaty oraz pedagodzy, informatycy i koordynatorzy ds. bezpieczeństwa w szkołach z terenu powiatu jasielskiego.

Głównym tematem konferencji zorganizowanej przez KPP w Jaśle i Kuratorium Oświaty w Rzeszowie były „Współczesne media elektroniczne, a przestępczość nieletnich”. Na wstępie zaproszonych gości przywitał Podkarpacki Wicekurator Oświaty Antoni Wydro oraz Komendant Powiatowy Policji w Jaśle podinsp. Robert Woźnik.

W czasie spotkania kom. Sabina Kramarczyk z jasielskiej Policji przedstawiła analizę przestępstw popełnionych przez nieletnich na terenie powiatu jasielskiego. Następnie na temat zagrożeń związanych z korzystaniem i uzależnieniem się od Internetu mówiła kom. Alina Pieniążek z KWP w Rzeszowie. Zagadnienie cyberprzemocy wobec nieletnich m.in. dotyczące nękania, straszenia, szantażowania, publikowania lub rozsyłania ośmieszających, kompromitujących informacji za pośrednictwem Internetu i telefonów komórkowych, omówił asp.sztab. Robert Krzyżanowski z Sekcji Dochodzeniowo-Śledczej KPP w Jaśle.

Następnie głos zabrała Ewa Starowiejska, Kierownik Oddziału Krośnieńskiego Kuratorium Oświaty, która uczestnikom spotkania przybliżyła temat edukacji prozdrowotnej, jako alternatywnej formy spędzania wolnego czasu. Swoją wiedzą i doświadczeniem z zaproszonymi gośćmi dzieliła się również Anna Gaudzińska-Głowa, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Krośnie. Konferencję zakończyło wystąpienie starszej wizytator Jolanty Strzępek z Kuratorium Oświaty w Krośnie, która omówiła realizację rządowych programów profilaktycznych.

(KPP w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE