Kultura | rozrywka | edukacja

„Życie jest drogą do szczęścia” (zapowiedź)

25 maja w Jasielskim Domu Kultury odbędzie się spotkanie z dr Wandą Półtawską, przyjaciółką Jana Pawła II, więźniarką obozu koncentracyjnego w Ravensbrück i wieloletnią wykładowczynią medycyny pastoralnej. Spotkanie odbędzie się pod hasłem: „Życie jest drogą do szczęścia”.

Wanda Półtawska urodziła się 2 listopada 1921 r. w Lublinie. W czasie II wojny światowej była harcerką Szarych Szeregów, za co w 1941 roku została aresztowana przez gestapo i skazana na śmierć. Wysłano ją do obozu w Ravensbrück, razem ze 130 młodymi dziewczętami. Co jakiś czas wykonywano tam kolejny wyrok śmierci co powodowało, że żyły one z nieustanną świadomością „jutro mogę być ja”.

Skazane na śmierć kobiety wykorzystywano także jako króliki doświadczalne, prowadząc okrutne eksperymenty pseudomedyczne. Takie eksperymenty przeszła także 21 letnia Wanda.

Dziś jest cenioną i znaną publicystką zaangażowaną w obronę życia poczętego i kształtowanie postaw prawdziwej miłości i odpowiedzialności. Jest autorką licznych publikacji naukowych oraz popularyzatorskich, napisała m. in.”I boję się snów”, „Samo życie”, „Stare rachunki”, „Z prądem i pod prąd”. Z wykształcenia jest doktorem medycyny, specjalistką w dziedzinie psychiatrii. Od początku swojej działalności zawodowej pracuje w poradniach młodzieżowych i małżeńskich. Pracę w poradniach rozpoczynała wspólnie z księdzem Karolem Wojtyłą, wtedy duszpasterzem akademickim. Współpraca ta była kontynuowana przez następne 50 lat, owocując powołaniem Instytutu Teologii Rodziny przy Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, wykładami w Instytucie Jana Pawła II przy Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie, członkostwem w Papieskiej Radzie ds. Rodziny i Papieskiej Akademii „Pro Vita” oraz bliską przyjaźnią z Ojcem Świętym.

Serdecznie zapraszamy!

(JDK)

SŁOWA KLUCZOWE