Kultura | rozrywka | edukacja

Konkurs „Cztery pory roku” (zaproszenie)

Fundacja im. Stefanii Woytowicz w Jaśle organizuje konkurs dla twórców ludowych Województwa Podkarpackiego „Cztery Pory Roku” – wiosna – lato – jesień – zima”. Konkurs odbędzie się w pięciu dziedzinach sztuki (malarstwo, rzeżba, hafciarstwo, kowalstwo artystyczne, wikliniarstwo.

Celem konkursu jest utrwalenie i kultywowanie wielokulturowej tradycji i obyczajów życia ludu polskiego, mniejszości narodowych i etnicznych województwa podkarpackiego, a także rozbudzenie wśród dzieci, młodzieży i szerokich kręgów społeczeństwa zainteresowania sztuką ludową.

Konkurs adresowany jest do artystów ludowych bez względu na przynależność narodową i etniczną,młodzieży i osób dorosłych. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu nie więcej niż dwie prace, które nie brały udziału w innych konkursach i przeglądach sztuki ludowej.

Prace należy złożyć do 15 września. Otwarcie wystawy pokonkursowej, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 4 pażdziernika 2009 r.

Wszelkie informacje na temat konkursu można uzyskać pod numerem telefonu 603679817 lub 605933338. Zadanie realizowane jest przy wsparciu finansowym ze środków województwa podkarpackiego.

Bożena Radwan | Fundacja im. Stefanii Woytowicz

SŁOWA KLUCZOWE