Kultura | rozrywka | edukacja

Letnie warsztaty wokalne „Poznaj swój głos” w JDK

Warsztaty poprowadzi MAGDALENA SKUBISZ – absolwentka Wydziału Jazzu i Muzyki Rozrywkowej w Katowicach, wokalistka, nauczyciel śpiewu; koncertowała m.in. z Urszulą Dudziak. Oprawa muzyczna: zespół instrumentalny pod kierunkiem Wojtka Nowickiego.

Warsztaty adresowane są do młodych wokalistów z gimnazjów, szkół średnich i studentów. Celem warsztatów jest praca nad emisją głosu, świadomym kreowaniem dźwięku i interpretacją piosenki. Warunkiem udziału w warsztatach jest przygotowanie dwóch dowolnych polskich piosenek z własnym podkładem muzycznym (CD lub MINI DISC).

Opłata akredytacyjna wynosi 90 zł i obejmuje częściowe pokrycie kosztów udziału w warsztatach. Opłatę należy wpłacić na konto: Jasielski Dom Kultury 44 1240 2337 1111 0000 3728 6213 do 1 lipca 2009 r.

Zgłoszenia na karcie zgłoszenia wraz z kopią wpłaty prosimy przysyłać na adres Jasielski Dom Kultury, ul. Kołłątaja 1, 38-200 Jasło do 1 lipca 2009 r.

Organizatorzy przewidują udział około 15 wokalistów. O przyjęciu na warsztaty decyduje kolejność nadsyłanych zgłoszeń.

Osoby, które chcą uczestniczyć w koncercie finałowym proszone są o przysłanie wraz z kartą zgłoszenia zapisu nutowego (w formie prymy z funkcjami akordów) jednego wybranego utworu, bądź nagrania wykonywanych przez siebie piosenek.

Program warsztatów:

9.07.2009 r.
10.00-12.00 – zajęcia zbiorowe
12.30-14.30 – zajęcia indywidualne – otwarte i próby z zespołem instrumentalnym
14.30-16.00 – przerwa
16.00-20.00 – zajęcia indywidualne i próby z zespołem instrumentalnym
16.00-17.30 – zajęcia z ruchu scenicznego /prowadzi Katarzyna Korona/

10.07.2009 r.
9.00-11.00 – zajęcia zbiorowe
12.00-13.30 – zajęcia z ruchu scenicznego /prowadzi Katarzyna Korona/
11.30-15.00 – zajęcia indywidualne – otwarte i próby z zespołem instrumentalnym
15.00-16.30 – przerwa
16.30-18.30 – przygotowanie koncertu na zakończenie warsztatów – próby z zespołem instrumentalnym
19.00 – KONCERT UCZESTNIKÓW WARSZTATÓW – scena JDK

Dodatkowych informacji na temat warsztatów udzielają instruktorzy Ewa Grzebień, tel.: 0-134435161 oraz Wojciech Nowicki tel.: 0-134435164.

(JDK)

SŁOWA KLUCZOWE