Informacje

LOTOS otworzył nową fabrykę materiałów hydroizolacyjnych

Nowoczesna fabryka do produkcji materiałów hydroizolacyjnych powstała na terenie jasielskiej podstrefy Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w ciągu 14 miesięcy.

W zlokalizowanej na Podkarapciu fabryce zatrudnienie znajdzie 60 osób. Po osiągnięciu pełnych zdolności produkcyjnych i rozszerzeniu skali produkcji zakład da pracę w sumie ponad 100 osobom. Pierwsze 60 osób to w większości zatrudnieni na nowo, zgodnie z zapowiedziami, byli pracownicy rafinerii w Jaśle.

– Dzisiejsze otwarcie fabryki, to kolejny wymierny efekt realizowanej od lat z konsekwencją strategii Grupy LOTOS dotyczącej rozwoju działalności na południu Polski, w związku z konsolidacją i restrukturyzacją zakupionych w 2005 roku Rafinerii Jasło i Czechowice – mówi Paweł Olechnowicz, prezes Grupy LOTOS S.A. – Ta część kraju to dla koncernu istotny rynek. Dzięki zakładowi w Jaśle LOTOS będzie mógł zaoferować swoim klientom już nie tylko wysokiej jakości paliwa, oleje, asfalty czy parafiny, ale również różnego rodzaju materiały hydroizolacyjne, tak potrzebne branży budowlanej.

– Od blisko 5 lat rozwijamy produkcję w Jaśle. Dziś trudno sobie wyobrazić, sprostanie rynkowym zamówieniom bez możliwości dostarczania kontrahentom asfaltów, które wytwarzamy tu na miejscu – dodaje Leszek Stokłosa, prezes spółki LOTOS Asfalt.

Mówi Leszek Stokłosa, prezes LOTOS Asfalt

W Jaśle LOTOS produkuje asfalty drogowe, przemysłowe oraz emulsje asfaltowe. Dwa lata temu wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku, spółka podjęła decyzje o ulokowaniu w tym mieście nowoczesnego zakładu produkującego papy.

– Chcieliśmy zdywersyfikować działalność wykorzystując bogatą wiedzę i doświadczenie w zakresie podstawowego surowca do produkcji bitumicznych materiałów hydroizolacyjnych. Po próbach technologicznych i wstępnym rozruchu, jestem przekonany, że nam się udało – podsumowuje prezes Stokłosa.

Inwestycja ruszyła w połowie kwietnia 2008 r. Kompletną linię produkcyjną dostarczyła włoska firma NARDINI. LOTOS Asfalt będzie produkować w Jaśle wysokogatunkowe, termozgrzewalne materiały hydroizolacyjne do zastosowań w obiektach wielko-powierzchniowych, inżynieryjnych i mieszkalnych.

Trudny rynek wielu możliwości

Wielkość rynku pap wyniosła w 2007 r. ok. 95 mln m2, a na przestrzeni pierwszych dziesięciu miesięcy minionego roku było to ok. 74 mln m2.

– Nie obawiamy się konkurencji. Na rynku jest miejsce dla marki, która poza doskonałym produktem posiada przemyślaną i unikalną filozofię działania. W niedługim czasie zostanie ona, wraz z nazwą, oficjalnie zaprezentowana i jestem przekonany, że zapoczątkuje to na rynku zmiany, na które wielu odbiorców czeka od dawna – zapewnia prezes Stokłosa.

Jeszcze kilkanaście lat temu – nie tylko w Polsce – dominowały rozwiązania tradycyjne tj. papy z tekturową osnową powlekaną mieszanką bitumiczną. Zmieniły się czasy, oczekiwania i co najważniejsze normy jakościowe i technologiczne. Dlatego też z linii produkcyjnych w Jaśle schodzić będą jedynie bardziej przyszłościowe materiały hydroizolacyjne tj. termozgrzewalne papy modyfikowane i oksydowane.

– Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że kryzys, jaki zapanował w gospodarce światowej, będzie miał wpływ na całą branżę – podkreśla Piotr Czyczyła, kierownik działu handlowego LOTOS Asfalt. – Trzeba jednak pamiętać, że o ile bardzo mocno ograniczone zostały nowe inwestycje, o tyle – a wiedzę tę opieram o nasze badania rynkowe – na dobrym poziomie utrzymują się wszelkiego rodzaju prace remontowe. Dzięki dotacjom unijnym nie zmalał też poziom inwestycji drogowych. Nasza strategia ma solidne podstawy, a realizowanie jej w tak wymagających warunkach tylko to potwierdzi.

SERWIS FOTO:

Spółka LOTOS Asfalt powstała w kwietniu 2004 r., w czerwcu tego samego roku firma przejęła pracowników i aktywa asfaltowe rafinerii w Jaśle, a w lipcu 2005 r. kupiła wydział asfaltowy dawnej rafinerii w Czechowicach. Spółka dysponuje trzema ośrodkami produkcyjnymi: w Gdańsku, Jaśle i Czechowicach. Do klientów w Polsce i zagranicą trafiają produkowane w nich asfalty drogowe klasyczne i modyfikowane, asfalty przemysłowe, a także emulsje asfaltowe. Eksport utrzymuje się na poziomie ponad 30% produkcji. Najważniejsze kierunki eksportowe to Rumunia i kraje nadbałtyckie.

Grupa LOTOS w latach 2004 – 2007 budując silną pozycję rynkową na południu Polski oraz kreując nowoczesne rozwiązania biznesowe, czynnie wsparła procesy restrukturyzacyjne w LOTOS Jasło i jej spółkach zależnych. Poprzez spółki z grupy kapitałowej, LOTOS realizuje program rozwoju i inwestycji podnoszący standardy produkcji, jakości i efektywności biznesowej w fabrykach zlokalizowanych w Jaśle.

Historię LOTOS Jasła (LJ) datuje się od 1888 r. Początkowo firma funkcjonowała jako destylarnia „Jasło – Zakłady Przemysłowo-Naftowe Gartenberg et Schreyer”. Swój rozwój zawdzięczała odkryciu nowych złóż ropy naftowej w okolicach Jasła, co nastąpiło w latach 30. XX w. W drugim półroczu 1937 r. rafineria w Jaśle wyprodukowała 24 tys. ton produktów naftowych. Po odbudowie i rozbudowie w latach 50-tych główną działalnością firmy stała się produkcja chemiczna – wytwarzano przede wszystkim dodatki uszlachetniające do olejów smarowych. W 1975 r. jasielski zakład połączył się z rafineriami w Gorlicach i Jedliczach, a od 1981 r. działał samodzielnie. 3 lutego 2005 r. Grupa LOTOS S.A. kupiła od Nafty Polskiej S.A. 80.01% ówczesnej Rafinerii Jasło S.A. W styczniu 2006 r. rafineria przyjęła nazwę LOTOS Jasło. W grudniu 2007 roku obszary będące w wieczystym użytkowaniu spółek LOTOS Jasło i LOTOS Park Technologiczny weszły w skład Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Strefa utworzona w Jaśle obejmuje obszar o powierzchni 10,3196 ha.

Marcin Zachowicz | Grupa LOTOS

SŁOWA KLUCZOWE