Informacje

Ortograficzne zmagania maluchów

Wręczenie nagrody dla laureatki I miejsca Patrycji Maćkowiak. Fot. ZSM nr 2
Wręczenie nagrody dla laureatki I miejsca Patrycji Maćkowiak.
Fot. ZSM nr 2

Mając świadomość poszukiwania atrakcyjnych oraz efektywnych metod i form nauczania ortografii dnia 3 czerwca 2009 roku w Zespole Szkół Miejskich Nr 2 odbył się IV Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny.

Celem konkursu było:
• zwiększanie motywacji do nauki i efektywności kształcenia ortograficznego
• kształtowanie postaw odpowiedzialności za własne pismo
• podnoszenie poziomu sprawności ortograficznej u uczniów klas młodszych.

O tytuł „Małego mistrza ortografii miasta Jasła” rywalizowali uczniowie wszystkich jasielskich szkół podstawowych. Uczestnicy rozwiązywali test ortograficzny obejmujący materiał zgodny z podstawą programową dla nauczania zintegrowanego.

Tytuł „Małego mistrza ortografii miasta Jasła” zdobyła uczennica SP nr 4 Maćkowiak Patrycja. Drugie miejsce w konkursie zajęła uczennica Integracyjnej Szkoły Podstawowej Nr 12 Bieleń Gabrysia, a trzecie uczennica Szkoły Podstawowej Nr 2 Rzońca Milena.

Mamy nadzieję, że kontynuacja tego przedsięwzięcia przyczyni się do uzyskiwania pozytywnych rezultatów w nauczaniu ortografii, zwłaszcza, że aktywizuje wszystkie sfery osobowości uczniów: aktywność intelektualną, pełne zaangażowanie emocjonalne, zainteresowania, pozytywną motywację codzienną radość z osiągania celów.

Jako organizatorki konkursu dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu i ich opiekunom za udział i przygotowanie do zmagań ortograficznych. Dziękujemy również sponsorom konkursu, firmom: Solgam Jasło, PNiG Jasło oraz Radzie Rodziców przy SP nr 11 w Jaśle.

Izabela Skóra, Barbara Gajda
Zespół Szkół Miejskich nr 2

SŁOWA KLUCZOWE