Informacje

Wybitny patron dębowieckiej „podstawówki”

Urnę z ziemią pochodzącą z miejsc związanych ze śmiercią prof. Pawłowskiego wmurowano wewnątrz budynku szkoły. Fot. Damian Palar
Urnę z ziemią pochodzącą z miejsc związanych ze śmiercią prof. Pawłowskiego wmurowano wewnątrz budynku szkoły.
Fot. Damian Palar

Uroczystość czterdziestolecia nadania imienia prof. dra Stanisława Pawłowskiego obchodziła dzisiaj Szkoła Podstawowa w Dębowcu. Wybitny patron tej placówki był wybitnym polskim geografem. Nadając imię Stanisława Pawłowskiego, szkoła chciała uczcić rodaka ziemi dębowieckiej, bo właśnie tutaj się urodził i tu spędził swoje dzieciństwo twórca Instytutu Geograficznego na Uniwersytecie Poznańskim.

Na obchody nadania imienia szkole przybyli wielce szanowni goście związani z patronem. Była to najbliższa żyjąca rodzina prof. Pawłowskiego: syn Zbigniew wraz z żoną i córką. Przybyli również zaproszeni przedstawiciele Uniwersytetu Poznańskiego, gdzie wybitny polski geograf pracował i był rektorem. Wśród gości nie zabrakło również: podkarpackiego wicekuratora oświaty Antoniego Wydry, wójta gminy Dębowiec Zbigniewa Staniszewskiego wraz z sekretarzem gminy Stanisławem Spólnikiem i przewodniczącym Rady Gminy Januszem Budziakiem, księdza dziekana Franciszka Motyki, przewodniczącej Rady Powiatu Alicji Zając, dyrektora I LO w Jaśle Zbigniewa Waszkiela, dyrektora jasielskiego „Chemika” Marka Stęgowskiego, dyrektorów gminnych placówek oświatowych, nauczycieli, rodziców oraz uczniów Szkoły Podstawowej w Dębowcu.

Nadanie imienia miało miejsce dokładnie czterdzieści lat temu, 17 maja 1969 roku. Z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Geograficznego patronem został wielki Polak, uczony, geograf, a przede wszystkim rodak dębowieckiej ziemi, który urodził się w Dębowcu, tutaj spędził swoją młodość, a potem związał swoje dorosłe i naukowe życie z Poznaniem. – powiedziała Urszula Michalska, dyrektor Szkoły Podstawowej w Dębowcu.

Dzisiejsza uroczystość nadania imienia szkole rozpoczęła się mszą świętą w miejscowym kościele, podczas której homilię wygłosił ksiądz Zbigniew Czuchra, były proboszcz dębowieckiej parafii. Obchody miały wyjątkowy charakter. Po uroczystościach kościelnych, w budynku Szkoły Podstawowej wmurowano urnę z ziemią pochodzącą z miejsc związanych ze śmiercią profesora Pawłowskiego.

Widzimy, że wrócił do nas nasz patron symbolicznie. Wrócił jako garść ziemi ojczystej. Tej leśnej ziemi z Wielkopolskiego Parku Narodowego, ponieważ tam prawdopodobnie z wieloma Polakami spoczywają jego prochy. Polakami, którzy oddali życie podobnie jak on, za Ojczyznę. Profesor Stanisław Pawłowski zginął 6 stycznia 1940 roku, zamordowany przez hitlerowców. – dodaje dyrektorka szkoły.

W swoim wystąpieniu wójt gminy Zbigniew Staniszewski podkreślił, że nadanie imienia szkole Stanisława Pawłowskiego jest docenieniem osoby, która wywodzi się właśnie z ziemi dębowieckiej. W myśl „cudze chwalicie, swego nie znacie” trzeba pokazywać swoją lokalną historię.

Wydaje mi się, że czterdzieści lat to jest już kawałek czasu. Jeżeli nie przypominalibyśmy o tych wybitnych wydarzeniach, to może to ulec zapomnieniu. Przecież nie o to nam chodzi, a wręcz odwrotnie. Ważne, aby podtrzymywać pamięć i dzięki temu kształtować naszą szkolną i gminną społeczność. Dlatego co jakiś czas, przy okazji takich uroczystości, zapraszamy tych znaczących dla nas gości, podkreślamy zasługi, jakie dokonał dla całego kraju, a tym samym dla naszej całej społeczności dębowieckiej prof. Stanisław Pawłowski. – powiedział Zbigniew Staniszewski.

Życzenia z okazji rocznicy nadania imienia szkole oraz dzisiejszego dnia dziecka złożył również podkarpacki wicekurator oświaty Antoni Wydro.

Życzę wam, abyście wpatrzeni w waszego patrona, tą wspaniałą osobowość, potrafili pięknie żyć. – mówił w swoim przemówieniu Antoni Wydro.

Jest jeszcze jeden miły akcent dzisiejszej rocznicy. Za niespełna dwa tygodnie uczniowie klas szóstych wyjadą na wycieczkę do Poznania, którą ufundowała rodzina prof. Pawłowskiego. Dla szóstoklasistów będzie to jedyna okazja, aby poznać miejsca, w których żył i pracował wybitny patron dębowieckiej „podstawówki”.

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE