Informacje

50 tysięcy dla Karpackiej Troi

Fot. Starostwo Powiatowe
Fot. Starostwo Powiatowe

Rada Powiatu w Jaśle podczas sesji rady w dniu 28 lipca br. podjęła uchwałę o udzieleniu pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Podkarpackiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Skansen archeologiczny Karpacka Troja w Trzcinicy – atrakcją turystyczną regionu”.

Powiat Jasielski udzielił wsparcia w wysokości 50 000 zł. uznając, iż jest to ważne przedsięwzięcie dla ochrony dziedzictwa kulturowego oraz rozwoju turystyki w regionie. Środki te mają być spożytkowane między innymi na przygotowanie nowoczesnej ekspozycji: wykonanie makiet, zakup manekinów, zakup figur zwierzęcych jak również przygotowanie filmu o historii wałów królewskich.

Samorząd Powiatu Jasielskiego od kilku lat wspiera finansowo budowę skansenu. W 2005 roku wydatkowano na ten cel kwotę 100 000, 00 złotych, rok później powiat wsparł wydanie albumu promującego projekt „Karpacka Troja” kwotą 10 000, 00 złotych. W kolejnych latach wydatkowano z budżetu powiatu: 50 000, 00 złotych w 2007 r. i 30 000, 00 złotych w 2008 r.

Projekt Skansen archeologiczny „Karpacka Troja” w Trzcinicy atrakcją turystyczną regionu jest realizowany przez Muzeum Podkarpackie w Krośnie. Polega na utworzeniu w Trzcinicy, gm. Jasło, woj. podkarpackie skansenu archeologicznego w miejscu zwanym „Wały Królewskie”, gdzie znajdują się najstarsze w Polsce osady obronne z początków epoki brązu (2000-1350 p.n.e.) oraz jedno z najstarszych grodzisk słowiańskich (790-1031 r. n.e.).

Pomysł wybudowania tu skansenu zrodził się w 1998 roku. Wniosek o dofinansowanie z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (popularnie zwanego funduszem norweskim) został złożony w 2005 r., a 10 listopada 2006 r. zapadła pozytywna decyzja o jego dofinansowaniu. Budowa skansenu rozpoczęła się w dniu 4 października 2007 r., a zakończy się w listopadzie 2009 r. Skansen zostanie otwarty dla zwiedzających w maju 2010 r. Pomysłodawcą skansenu i głównym twórcą projektu jest Jan Gancarski – badacz grodziska.

Celem projektu jest stworzenie nowej atrakcji kulturalnej i turystycznej, poprawa atrakcyjności turystycznej województwa podkarpackiego oraz ochrona europejskiego dziedzictwa kulturowego. Zakłada się utworzenie kompleksu turystycznego na obszarze ponad 8 ha powierzchni, zabezpieczenie wałów grodziska, eksponowanie zabytków ruchomych, budowę pawilonu dla potrzeb wystawienniczych, usług turystycznych i obsługi skansenu, o powierzchni użytkowej 1800 m2. Zrekonstruowana zostanie wioska kultury Otomani – Füzesabony, sprzed 3,5 tys. lat, składająca się z 5 domów oraz wioska słowiańska z IX w. składająca się z 6 chat. Przygotowany zostanie plac na festyny oraz parking o pow. 2000 m2.

Na grodzisku zostanie zrekonstruowanych 9 odcinków wałów obronnych, o łącznej dł. 152 m, fragment drogi i brama, dwa domy i wóz z początków epoki brązu oraz brama wczesnośredniowieczna, 4 chaty słowiańskie oraz czynne dotąd źródło z X wieku. U podnóża grodziska zbudowany zostanie pawilon biletowy. Wybudowane zostaną ścieżki (1527 m.b.) i drogi dla zwiedzających (530 m.b.). Przygotowane zostanie miejsce na zajęcia oświatowe.

Planuje się organizację w skansenie corocznych festynów archeologicznych i turniejów rycerskich, odtwarzanie dawnych sposobów produkcji i życia codziennego. Ważnym zadaniem będzie działalność edukacyjna (lekcje, prelekcje, odczyty) i naukowa. Skansen stanie się ośrodkiem archeologii doświadczalnej oraz miejscem organizacji konferencji i seminariów. Przewiduje się czynny i bezpośredni udział zwiedzających w odtwarzaniu dawnych metod produkcyjnych oraz w prezentacjach zjawisk pradziejowych.

(Starostwo Powiatowe)

SŁOWA KLUCZOWE