Informacje

Część miejskich ulic zyskało nowy charakter

Podczas obrad XXXV Sesji Rady Powiatu Jasielskiego radni podjęli dwie ważne uchwały dotyczące pozbawienia niektórych ulic na terenie miasta kategorii dróg powiatowych oraz zaliczenia trzech dróg gminnych do kategorii dróg powiatowych.

Ulica Piotra Skargi będzie teraz w zarządzie miasta. Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar
Ulica Piotra Skargi będzie teraz w zarządzie miasta.
Fot. Damian Palar / terazJaslo.pl

Radni powiatowi podjęli uchwałę w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych na terenie miasta Jasła. Dotyczy to fragmentów ulic: Floriańskiej (od skrzyżowania z ulicą Rynek i Jana Pawła II do ronda), Sokoła, Kadyiego, Jana Pawła II, księdza Piotra Skargi, Mickiewicza (od ulicy Asnyka do ulicy Jagiełły). Wymienione ulice położone są w granicach administracyjnych miasta, a dokładniej zlokalizowane są w samym jego centrum. Dlatego rada uznała za zasadne zmianę ich kategorii.

Przekazaliśmy część dróg powiatowych takich, jak Piotra Skargi, część Floriańskiej, Jana Pawła II. Drogi, które tak naprawdę są w środku miasta. Nie wiadomo dlaczego były powiatowe, więc myślę, że z pożytkiem dla mieszkańców mieszkających przy tych ulicach będzie, jeśli one będą miejskie. Miasto przeznacza więcej środków chociażby na sprzątanie tych ulic czy zimowe utrzymanie. – mówi Adam Kmiecik, starosta jasielski.

Kategorię drogi gminnej otrzymała również droga powiatowa nr 1824R Jasło-Warzyce, przebiegająca przez teren gminy Jasło. Ma ona znaczenie dla ruchu lokalnego. Nie stanowi połączenia miasta będącego siedzibą powiatu z siedzibą gminy. Stanowi jedynie uzupełnienie sieci dróg służących miejscowym potrzebom.

Drugą uchwałą podjętą dotyczącą kategoryzacji dróg było zaliczenie do dróg powiatowych: ulicy Na Kotlinę (stanowi ciąg drogi powiatowej nr 1840R Bieździadka – Gorajowice – Jasło), ulicy Szajnochy na odcinku od skrzyżowania z ulicą Kazimierza Wielkiego do skrzyżowania z ulicą Jagiełły oraz ulicy Kasprowicza na odcinku od skrzyżowania z DK28 (ulica Piłsudskiego) do ronda w ciągu ulicy Floriańskiej, która jest drogą powiatową.

Zmiana charakteru opisanych ulic nastąpi z dniem 1 stycznia 2010 roku.

(dapa)

SŁOWA KLUCZOWE