Kultura | rozrywka | edukacja

GBP w Szebniach zakwalifikowana do Programu Rozwoju Bibliotek

Biblioteka w Szebniach organizuje wiele ciekawych zajęć dla dzieci i młodzieży. Fot. GBP w Jaśle
Biblioteka w Szebniach organizuje wiele ciekawych zajęć dla dzieci i młodzieży.
Fot. GBP w Jaśle

1867 placówek bibliotecznych z całej Polski zakwalifikowało się do pierwszej rundy Programu Rozwoju Bibliotek. Wśród finalistów znalazła się Gminna Biblioteka Publiczna w Jaśle z/s w Szebniach jako Biblioteka Wiodąca z partnerami: Gminnym Ośrodkiem Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie, Gminną Biblioteką Publiczną w Roźwienicy i Gminnym Ośrodkiem Kultury w Jasienicy Rosielnej.

Program Rozwoju Bibliotek w Polsce realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, utworzoną przed rokiem przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, ma pomóc bibliotekom w małych miejscowościach przekształcić się w centra wiedzy i aktywności lokalnej.

Program przyczyni się do wzmocnienia całego systemu bibliotecznego, integracji środowiska, stosowania nowoczesnych i skutecznych form komunikacji między instytucjami kultury. – informuje Stanisława Ablewicz, kierownik GBP w Jaśle.

Przy ocenie wniosków komisja konkursowa brała pod uwagę: sukcesy w działaniu biblioteki (np. nowe formy aktywności), wykorzystanie nowoczesnych technologii, współpraca z innymi instytucjami, przykłady działalności pozainwestycyjnej gminy związane z kulturą, oświatą lub polityką społeczną oraz zasoby własne gminy udostępniane bibliotekom (np. zapewnienie stażysty z urzędu pracy, włączenie biblioteki w strategię rozwoju gminy).

Z województwa podkarpackiego do programu zakwalifikowały się również gminne biblioteki z: Cieszanowa, Iwonicza Zdroju, Miejsca Piastowego, Padwi Narodowej, Sokołowa Małopolskiego oraz Tyczyna. Szczegóły na stronie: www.gbpszebnie.pl.

(dapa)

SŁOWA KLUCZOWE

OPINIE: “GBP w Szebniach zakwalifikowana do Programu Rozwoju Bibliotek”

  1. Gratuluję sukcesów kierownictwu GBP, a czytelnikom takiego kierownictwa. Życze powodzenia!!!!!!!!!!!!!