Informacje

Informacja o Punkcie Poradnictwa Specjalistycznego

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle zaprasza osoby z terenu miasta Jasła, ze szczególnym uwzględnieniem rodzin naturalnych, zastępczych, adopcyjnych, wykazujących bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych, dysfunkcyjnych, pozostających w kryzysie, bez względu na wiek, płeć, status materialny do Punktu Poradnictwa Specjalistycznego dla rodzin naturalnych, zastępczych i adopcyjnych.

Oferujemy bezpłatną pomoc specjalistyczną w formie:
– poradnictwa psychologicznego, prawnego, rodzinnego i socjalnego (psycholog poniedziałek 12:30-14:30, Specjalista pracy socjalnej wtorek 13:00-15:00, Pedagog środa 13:30-15:30, Konsultant prawny czwartek 8:00-12:00)
– grupy wsparcia dla rodzin borykających się z problemami opiekuńczo – wychowawczymi oraz będące w kryzysie
– warsztatów dla rodzin w zakresie umiejętności wychowawczych

Zgłoszenia do udziału w grupie wsparcia i warsztatach przyjmowane będą w terminie: 17.08.2009r. do 30.09.2009r. Celem prowadzenia punktu jest bezpłatny dostęp do specjalistów, uzyskanie profesjonalnej pomocy oraz przygotowanie kompleksowego planu pomocy.

Szczegółowe informacje i zgłoszenia: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle, ulica Kochanowskiego 3, 38-200 Jasło pokój nr 16, telefon (0-13) 443 70 18; 443 70 06 (od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-9:30) oraz Punkt Poradnictwa Specjalistycznego (w godzinach dyżurów specjalistów).

Projekt współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

(MOPS w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE