Informacje

Strażacy z OSP w Łubienku otrzymali nowy sztandar

Więcej zdjęć na stronie Urzędu Gminy: www.tarnowiec.eu
Więcej zdjęć na stronie Urzędu Gminy:
www.tarnowiec.eu

W minioną sobotę jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Łubienku (gmina Tarnowiec) obchodziła 85-lecie swojego istnienia. Jubileusz stał się okazją do podziękowań dla strażaków-ochotników za ich trud włożony w obronę przeciwpożarową na terenie działania swojej jednostki. Druhowie otrzymali również nowy sztandar, który z dumą będą mogli prezentować przy wielu uroczystościach gminnych.

Sobotnie (15 sierpnia) uroczystości jubileuszowe odbywały się na placu przed remizą OSP w Łubienku. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. wiceprezes Zarządu Głównego ZOSP RP druh Janusz Konieczny, wiceprezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Jaśle druh Tadeusz Kiełbasa, komendant powiatowy PSP w Jaśle st. bryg. Wiesław Latoszek, wójt gminy Tarnowiec Bogusław Wójcik, przewodniczący Rady Gminy Tarnowiec Tadeusz Śmietana, prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP w Tarnowcu Kazimierz Mika, kapelan OSP powiatu jasielskiego ksiądz Tadeusz Wawryszko, proboszcz parafii Łubienko ksiądz Zdzisław Długosz, członek honorowy OSP w Łubienku bryg. Józef Borka oraz mieszkańcy wsi.

Po przywitaniu zaproszonych gości przez zastępcę wójta gminy Tarnowiec Piotra Sikorę i złożeniu meldunku o gotowości oddziałów OSP przez dowódcę uroczystości kapitana Jarosława Lulę, odbyło się wciągnięcie flagi na maszt i odegranie hymnu Ochotniczych Straży Pożarnych. Krótki rys historyczny miejscowej jednostki przedstawił jej prezes druh Mieczysław Wietecha. Następnie odbyło się wręczenie nowego sztandaru ufundowanego przez społeczeństwo wsi Łubienko. Miejscowej jednostce wręczył go wiceprezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP druh Janusz Konieczny. Sztandar został również udekorowany również Złotym Znakiem Związku.

Najbardziej zasłużeni strażacy-ochotnicy zostali udekorowani pamiątkowymi medalami, przyznanymi im za bezinteresowne niesienie pomocy potrzebującemu człowiekowi. Medalem Bolesława Chomicza odznaczono druha Stanisława Dzwonkowicza, byłego przewodniczącego Komisji Rewizyjnej ZOSP RP. Medale „Za zasługi dla pożarnictwa” otrzymali: Mieczysław Wietecha, Wiesław Fiałkiewicz, Janusz Lawera, Kazimierz Buratyn (złote), Jan Dunaj, Roman Czaja (srebrne), Marcin Lawera, Bogdan Buratyn, Marek Gazda, Wacław Fiałkiewicz, Jan Filip, Tomasz Wietecha, Grzegorz Kozioł, Tomasz Pieknik, Andrzej Lawera, Wojciech Zajchowski, Czesław Baran (brązowe). Natomiast odznaką „Wzorowy strażak” zostali uhonorowani: Krzysztof Ginalski, Wojciech Kobak, Paweł Kobak, Mirosław Zielonka, Jerzy Ziobro, Roman Gradowicz.

Jubileusz zakończyła uroczysta msza święta w intencji straży pożarnej, za strażaków obecnych i tych, którzy odeszli już na wieczną wachtę i wspólne spotkanie w miejscowym Domu Ludowym, gdzie można było wpisywać się do pamiątkowej księgi.

(dapa)

SŁOWA KLUCZOWE