Informacje

Rada Powiatu po raz kolejny apeluje o budowę zbiornika Kąty-Myscowa

Po wakacyjnej przerwie odbyło się dzisiaj posiedzenie XXXVI Sesji Rady Powiatu Jasielskiego. Jednym z głównych punktów obrad było podjęcie wystąpienia do Ministra Rozwoju Regionalnego, Ministra Środowiska oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z apelem o podjęcie działań związanych z budową zbiornika wodnego Kąty – Myscowa. Radni przegłosowali tą uchwałę jednogłośnie.

Temat budowy zbiornika retencyjnego na rzece Wisłoce, który ma powstać na terenie dwóch gmin: Nowy Żmigród i Krempna, ciągnie się latami. Radni powiatowi już kilkukrotnie debatowali nad tym problemem. Zbiornik ten ma w planie ochronę największych miejscowości położonych wzdłuż biegu rzeki, czyli Jasła, Dębicy i Mielca. Ma również zaopatrywać te miejscowości w wodę pitną oraz stanowić funkcję rekreacyjną. Stąd kolejny apel wystosowany przez radę o przyspieszenie jego budowy.

Jest to inwestycja, o którą powiat jasielski od dawna zabiega. Wystosował w ubiegłym roku apel do parlamentarzystów województwa podkarpackiego. Parlamentarzyści odpowiedzieli nam na ten apel. Natomiast w tych odpowiedziach była taka sentencja, że w przypadku uzyskania odpowiedzi od stosownych ministrów, ci parlamentarzyści prześlą nam stanowiska ministrów. Do dzisiaj, a minęło pół roku, tych stanowisk nie mamy. Więc podejrzewamy, że z ministerstw do parlamentarzystów jeszcze odpowiedzi nie napłynęły. Jeszcze raz staramy się o to, aby ten temat przywołać. – powiedziała Alicja Zając, przewodnicząca Rady Powiatu w Jaśle.

Samorządowcy chcą się również zwrócić z prośbą do rad powiatów leżących wzdłuż rzeki Wisłoki, aby wystosowały podobne apele do stosownych ministrów.

Kolejną z uchwał podjętych na dzisiejszej sesji był wybór nowego członka Komisji Rewizyjnej. Miejsce ustępującego Henryka Motkowicza, który miesiąc temu został wybrany na członka Zarządu Powiatu, zastąpi Stanisław Kosiek.

Myślę, że to jest dobry wybór. Pan radny jest doświadczonym pracownikiem samorządowym Urzędu Miasta, jest budowlańcem. Myślę, że w Komisji Rewizyjnej przy ocenie inwestycji, które prowadzi Powiat jak również doradca w tym zakresie, będzie osobą, która spełni nasze oczekiwania. – podkreśla Alicja Zając.

W obradach sesji ważną sprawą była także ocena działalności Szpitala Specjalistycznego w Jaśle i jego dyrektora oraz sprawozdania z realizacji planu finansowego placówki za pierwsze półrocze bieżącego roku. Ocena szpitala w opinii Rady Społecznej, jak również biegłego rewidenta wypadła pozytywnie.

Chociaż trudno jest mówić o pozytywnej opinii, jeżeli są tego typu trudne sytuacje, kiedy się nie dostanie złotówki za nadwykonanie z roku 2008 i stoi się przed problemem kolejnych zadłużeń. Nie można odmówić pacjentowi leczenia tłumacząc, że NFZ nie zapłacił nadwykonań czy nie przekazał środków. Będziemy się starać jakoś pomóc w zakresie działalności szpitala. Jest to nasza jednostka. Widać, że powiat bardzo się stara o to, aby jakość świadczonych usług, aby infrastruktura szpitala uległa poprawie. To w ostatnich latach jest bardzo widoczne. – mówi Alicja Zając.

W tej sprawie będzie wystosowany zostanie apel do Ministra Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia. Radni podejmą go na następnym posiedzeniu, które planowane jest już w połowie września.

(dapa)

SŁOWA KLUCZOWE