Informacje

987 – telefon dla osób dotkniętych przemocą domową

Podkarpacki Urząd Wojewódzki uruchomił telefon dla osób uwikłanych w problem przemocy domowej. Pod numerem 987 można uzyskać informacje o instytucjach i organizacjach świadczących pomoc osobom dotkniętym przemocą domową. Telefon czynny jest całą dobę, przez siedem dni w tygodniu.

987 – to numer telefonu, pod którym pomocy mogą szukać osoby uwikłane w problem przemocy domowej. Połączenie z tym numerem jest bezpłatne dla osób dzwoniących z aparatów stacjonarnych oraz automatów/budek telefonicznych.

Osoby dzwoniące pod ten numer uzyskają informacje o adresach i telefonach instytucji i organizacji udzielających pomocy, a także możliwych do uzyskania formach pomocy (hostelowej, psychologicznej, socjalnej, prawnej). Pomoc i informację otrzymają również świadkowie, a także sprawcy przemocy, którzy podejmą decyzję o przystąpieniu do programu korekcyjno – edukacyjnego.

Telefon 987 działa całodobowo, siedem dni w tygodniu, przez cały rok kalendarzowy.

(KWP w Rzeszowie)

SŁOWA KLUCZOWE