Informacje

Dofinansowanie kosztów nauki dla osób niepełnosprawnych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębowcu informuje, że w roku bieżącym nadal będzie realizował pilotażowy program „Uczeń na wsi pomoc w zdobywaniu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie, oraz gminy miejsko – wiejskie” w całości finansowany z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dofinansowanie kosztów nauki w ramach programu może otrzymać uczeń niepełnosprawny, który:
1. Posiada ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.
2. Pobiera naukę w szkole podstawowej, gimnazjum lub w szkole ponadgimnazjalnej (z wyłączeniem szkoły policealnej ).
3. Mieszka na terenie gminy Dębowiec.

Wnioski oraz warunki otrzymania dofinansowania są dostępne w Ośrodku Pomocy Społecznej, oraz na stronie internetowej www.pfron.org.pl. Termin składania wniosków od 01 września do 30 września 2009 roku.

(GOPS w Dębowcu)

SŁOWA KLUCZOWE