Informacje

Ulica Piłsudskiego za Przemysłową

Fot. Damian Palar
Fot. Damian Palar

Rada Miejska postanowiła zmienić nazwę ulicy Przemysłowej na odcinku od potoku „Warzyckiego” do włączenia w ulicę Bieszczadzką i nazwać ją imieniem marszałka Józefa Piłsudskiego. Spowoduje to, że południowa obwodnica miasta Jasła, stanowiąca fragment drogi krajowej nr 28 na całej swojej długości będzie miała jednolitą nazwę.

Przebieg ulicy został wyznaczony na podstawie obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Ulica Piłsudskiego rozpoczyna się od ronda na ulicy Kościuszki. Rada Miejska przyjęła jej nazwę uchwałą nr LVIII/544/2002 z dnia 10 października 2002 roku. Zmiana nazwy na odcinku od ulicy Towarowej do skrzyżowania z sygnalizacją świetlną na ulicy Bieszczadzkiej ma na celu uporządkowanie ewidencji numeracji nieruchomości położonych wzdłuż jej przebiegu. Spowoduje to zmianę adresu dwóch firm oraz jednego adresu osoby fizycznej.

W ciągu „drogi południowej” pozostał oddany do użytku w 2005 roku, a jeszcze nie nazwany fragment drogi przebiegający przez Dzielnicę Magazynową-Przemysłową, od skrzyżowania z ulicą Towarową do potoku „Warzyckiego”. Odcinek ten stanowi ciąg drogi krajowej nr 28 został również nazwany imieniem marszałka Józefa Piłsudskiego.

(dapa)

SŁOWA KLUCZOWE