Informacje

Konkurs plastyczny „Przyroda w skali mikro” (zaproszenie)

Zbliża się 15 rocznica utworzenia Magurskiego Parku Narodowego – wspaniała okazja do podsumowań, refleksji i dyskusji o przyrodzie. Jest to również bardzo dobra okazja, żeby przyjrzeć jej się z bliska.

Jakie zwierzę mieszka w lesie, a jakie na łące? Czy żółte kwiaty wolą miejsca suche czy wilgotne? Jaki owad siedzi pod liściem bukowym, a jakie źdźbło podgryza ślimak? Gdzie strumyk płynie i jak jego woda omywa leżące na dnie kamienie? Zapraszamy was do zagłębienia się w świat przyrody – tej dzikiej, chronionej na przykład parkiem narodowym, ale też i tej spotykanej na co dzień, w przydomowym ogrodzie czy w pobliskim lesie. A może udałoby się wam go namalować? Zapraszamy was do zagłębienia się w ten różnobarwny i fascynujący świat przy pomocy pędzla, kredki lub kolorowego papieru.

Zapraszamy Was do wzięcia udziału w kolejnej, czwartej już edycji Konkursu Plastycznego „Przyroda w skali mikro”. Tym razem zachęcamy Was do szczegółowego przyglądania się przyrodzie, do uchwycenia szczegółów, wykrycia różnic kształtów, form i kolorów. Gdy już uda Wam się ta niełatwa sztuka, nadeślijcie do nas swoje prace.

Konkurs Plastyczny MPN jest konkursem przeznaczonym dla uczniów szkół podstawowych. Uczestnicząc w konkursie będziecie mogli szerzej zapoznać się z otaczającą nas przyrodą, jak również rozwijać swoje zainteresowania i zdolności plastyczne i zaprezentować je na forum publicznym.

Prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych: I kategoria klasy I – III, II kategoria klasy IV – VI. Przy ocenie będzie brana pod uwagę oryginalność interpretacji tematu konkursu, a także tytuł pracy – jego zgodność z tematyką, ale również oryginalność i pomysłowość. Bardzo ważnym elementem podczas oceny będzie technika wykonania pracy i jej estetyka. W obu kategoriach zostaną przyznane nagrody rzeczowe dla laureatów trzech pierwszych miejsc i pięciu osób wyróżnionych.

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt mailowy edukacja@magurskipn.pl lub telefoniczny 013 4414099.

Konkurs będzie realizowany w kilku etapach:
1. Zaproszenie do konkursu – 10 wrzesień 2009
2. Nadsyłanie prac uczniów przez szkoły (do 30 listopada 2009).
3. Ocena prac przez komisję konkursową i wybór laureatów (styczeń 2010).
4. Ogłoszenie wyników – wysłanie zawiadomień do szkół wraz z zawiadomieniem
o terminie i sposobie odbioru nagród przez laureatów (luty 2010).
5. Uroczyste wręczenie nagród dla laureatów i wyróżnionych uczestników połączone
z wystawą nagrodzonych prac (luty 2010).

(Magurski Park Narodowy)

SŁOWA KLUCZOWE