Informacje

Nowy projekt dla parków narodowych

Magurski Park Narodowy wraz z pozostałymi 22 parkami narodowymi w Polsce przystąpił do realizacji ogólnopolskiego projektu „Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz systemu szkoleń zawodowych w parkach narodowych”.

Beneficjentem projektu jest Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska (NFOŚ). Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jest on realizowany w sposób kompleksowy, poprzez organizowanie szeregu różnorodnych, wzajemnie się uzupełniających przedsięwzięć edukacyjnych, tworzących spójny i komplementarny system dydaktyczny.

W ramach projektu zaplanowano kilka wzajemnie uzupełniających się przedsięwzięć edukacyjnych:

1. Przeprowadzenie cyklu szkoleń w poszczególnych parkach narodowych
2. Przeprowadzenie warsztatów dla wybranych grup pracowników parków narodowych
3. Zorganizowanie ogólnopolskich sympozjów parków narodowych
4. Opracowanie i wydanie 4 numerów poradnika dla pracowników parków narodowych
5. Wydanie materiałów szkoleniowych
6. Uzupełnienie zbiorów bibliotecznych
7. Uruchomienie i prowadzenie portalu internetowego

Projekt realizowany będzie w latach 2009 – 2011.

(Magurski Park Narodowy)

SŁOWA KLUCZOWE