Kultura | rozrywka | edukacja

W rocznicę 17 września o Armii „Karpaty”

Od lewej siedzą: sekretarz miasta Józef Bajorek, Ryszard Dalecki, Mariusz Świątek. Fot. archiwum UMJ
Od lewej siedzą: sekretarz miasta Józef Bajorek, Ryszard Dalecki, Mariusz Świątek.
Fot. archiwum UMJ

Ryszard Dalecki, autor monografii „Armia Karpaty w wojnie 1939 roku” i innych publikacji poświęconych kampanii wrześniowej, spotkał się w czwartek (17 bm.) w Jasielskim Domu Kultury z młodzieżą szkolną i innymi osobami zainteresowanymi historią II wojny światowej.

Spotkanie poświęcone było promocji nowego, poszerzonego i uzupełnionego wydania książki „Armia Karpaty w wojnie 1939 roku”. Po raz pierwszy monografia została wydana w roku 1979, w okrojonej ze względu na cenzurę formie. Druga edycja ukazała się 10 lat później. Obecne – trzecie – wydanie zostało znacznie rozszerzone dzięki materiałom źródłowym z archiwów polskich i zagranicznych, do których autorowi udało się dotrzeć w ostatnich latach oraz relacjom uczestników tamtych wydarzeń. Pozwoliło to na znaczne rozwinięcie wielu wątków wcześniej nie ujętych lub potraktowanych zdawkowo, takich jak walki oddziałów armii „Karpaty” z wojskami sowieckimi po 17 września 1939 r. i losy polskich oficerów, uwięzionych przez sowietów i zamordowani przez NKWD, czy szczegóły obrony i okoliczności kapitulacji Lwowa. Ponadto, w najnowszym wydaniu po raz pierwszy zamieszczone zostały niektóre fotografie, m.in. dowódców sowieckich, niemieckich i słowackich, którzy walczyli z armią „Karpaty”.

Ryszard Dalecki przedstawił licznie zgromadzonym słuchaczom obszerny referat na temat działań Armii Karpaty oraz Batalionu Obrony Narodowej Przemyśl oraz część archiwalnych zdjęć, które znalazły się w promowanej książce.

Książka „Armia Karpaty w wojnie 1939 roku” ukazała się nakładem Wydawnictwa Libra.

W spotkaniu, zorganizowanym przez Urząd Miasta Jasła uczestniczył m.in. sekretarz miasta Józef Bajorek oraz historyk z Muzeum Regionalnego w Jaśle Mariusz Świątek, który na zakończenie w wielkim skrócie opowiedział o Batalionie Obrony Narodowej Jasło, zachęcając zgromadzonych, do odwiedzenia muzeum i obejrzenia wystawy poświęconej 70 rocznicy wybuchu II wojny światowej.

***
Ryszard Dalecki, emerytowany spedytor międzynarodowy, z zamiłowania historyk wojskowości, urodził się w 1932 roku w Przemyślu. Już w latach 50. XX wieku związał się ze środowiskiem przemyskich historyków. Jest autorem licznych artykułów poświęconych wojnie obronnej 1939 roku. Współpracował z Komisją Historyczną Sił Zbrojnych w Londynie. Otrzymał doktorat honoris causa Akademii Universal de Humanidades w Buenos Aires.

(JDK)

SŁOWA KLUCZOWE