Informacje

W Samoklęskach mają nową salę gimnastyczną, sztandar i patrona szkoły

Oddana dzisiaj do użytku sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej w Samoklęskach to nowoczesny obiekt sportowy, którego mogą pozazdrościć miejscowej społeczności pozostałe placówki edukacyjne z terenu gminy Osiek Jasielski. O powstanie sali gimnastycznej starano się od listopada 2002 roku. Dzięki zabiegom lokalnego samorządu gminnego i dyrekcji szkoły, spełniło się największe marzenie dzieci uczęszczającej do placówki noszącej imię świętego Jana Kantego.

Komitet budowy sali gimnastycznej przy szkole w Samoklęskach powstał w 2002 roku. Dzięki jego zabiegom w październiku 2004 roku wmurowano kamień węgielny pod jej budowę. Poświęcenia dokonał wówczas ksiądz Henryk Wilk. W 2005 roku, podczas wakacji, szkoła została odremontowana. W tym czasie i w latach następnych kontynuowano budowę sali gimnastycznej z prawdziwego zdarzenia. Budowę zakończono w styczniu br. Obiekt będzie służył nie tylko dzieciom uczęszczającym na zajęcia wychowania fizycznego, ale po godzinach lekcyjnych ma być również udostępniany lokalnej społeczności.

Ta sala gimnastyczna, która została dzisiaj oddana oficjalnie do użytku, była priorytetem dla gminy. Na pewno była priorytetem dla tej rady i dla tego wójta, to mogę zapewnić. Była priorytetem z tego względu, iż na terenie gminy jest tylko jedna mała sala niepełnowymiarowa przy gimnazjum w Osieku Jasielskim. Ta sala jest już pełnowymiarowa. Jest to sala na południową część gminy. Myślę, że wszyscy wspólnie cieszymy się z tego, jesteśmy dumni, że ta sala w końcu została ukończona po wielu perypetiach z lat wcześniejszych. – mówi Mariusz Pykosz, wójt gminy Osiek Jasielski.

Kiedy Mariusz Pykosz obejmował swoje stanowisko, istniał tylko sam szkielet sali gimnastycznej, dobudowanej do istniejącego budynku szkoły. Obiekt był w takim stanie, że przed gminą stanął kilkuletni dylemat dużego nakładu finansowego na ten cel.

W początkowej fazie, jeszcze za naszych poprzedników, został ogłoszony przetarg. Opiewał na 1,3 mln złotych. On zawierał w sobie budowę sali gimnastycznej, budowę łącznika oraz remont wewnątrz szkoły. Po ogłoszeniu następnego przetargu przez nas na dokończenie tej sali, oczywiście te kwoty się zwiększały. W sumie cała inwestycja kosztowała blisko 1,8 miliona złotych. Oczywiście nie byłoby takiej sytuacji, gdyby można było tą salę wybudować w dwóch-trzech latach. Jeżeli budowy danej inwestycji rozbijają się na długie lata, niestety koszt takiego zadania po prostu wzrasta. – zaznacza wójt Pykosz.

Nowoczesna sala gimnastyczna w Samoklęskach przystosowana jest do gier zespołowych, wyposażona w odpowiedni sprzęt sportowy, z trybuną i zapleczem socjalnym. Obiekt przystosowany jest też do potrzeb osób niepełnosprawnych. Z budynkiem szkoły podstawowej połączony jest specjalnym łącznikiem.

Nowy sztandar i nowy patron

Szkoła Podstawowa w Samoklęskach, oprócz upragnionego od lat nowoczesnego obiektu do odbywania zajęć z wychowania fizycznego, otrzymała dzisiaj nowy sztandar oraz imię. Za patrona placówka obrała sobie świętego Jana Kantego, wybitny autorytet moralny i wychowawczy. Jest to postać wyjątkowa dla społeczności szkolnej, ze względu na coroczne odpusty ku Jego czci w miejscowej parafii.

Dla szkoły najważniejszą rzeczą jest mieć dobry wzór do naśladowania dla uczniów, dla nauczycieli, dla wychowawców, którzy potrafią te cnoty patrona wykorzystać w nauce i wychowaniu. Dla szkoły ważną rzeczą jest posiadanie patrona, który byłby wzorem do naśladowania. Symbolem tych wartości jest właśnie sztandar. Ale również szczęśliwy jestem dlatego, że dzisiaj oddana jest uroczyście sala gimnastyczna. Odbywają się już tutaj zajęcia, ale nie tylko. Są także prowadzone tutaj zajęcia dla grup spoza szkoły. – powiedział Kazimierz Baciak, dyrektor szkoły.

O nadaniu imienia szkole będzie przypominać pamiątkowa tablica wmurowana na frontonie budynku. Jej odsłonięcia dokonał wójt gminy Mariusz Pykosz, a poświęcenia ksiądz biskup Edward Białogłowski.

SERWIS FOTO:

(dapa)

SŁOWA KLUCZOWE

OPINIE: “W Samoklęskach mają nową salę gimnastyczną, sztandar i patrona szkoły”

  1. Widzę, że terazJaslo.pl nie przepuści żadnej okazji, żeby kadzić Wójtowi Pykoszowi. Każdy zorientowany wie, że prawie cała sala była wybudowana już za Wójta Mroza.
    Dlaczego nie daliście się wypowiedzieć Panu Dyrektorowi jak to było rzeczywiście z budową sali??? Tylko “jedynie słuszne” zdanie Pana Wójta się liczy.