Kultura | rozrywka | edukacja

O poszukiwaniu sensu egzystencji

Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle zaprasza na spotkanie z Jarosławem Klejnockim, 12 października o godzinie 9:00 (Czytelnia Główna MBP).

Jarosław Klejnocki – pisarz, poeta, eseista oraz krytyk literacki, adiunkt w Instytucie Polonistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego (zajmuje się metodyką nauczania oraz polską literaturą współczesną) i nauczyciel w prywatnym warszawskim liceum. Jest współautorem (wspólnie z Barbarą Łazińską i Dorotą Zdunkiewicz-Jedynak) podręczników do nauki języka polskiego w szkołach ponadgimnazjalnych Język polski. Słowa i teksty. Klasy I-III.

Debiutował zbiorem wierszy Oswajanie (1993), w kolejnych latach ukazały się m.in.: Miasto otwarte (1995), Mr Hyde (1999), Reporterzy, fotograficy, zawiedzeni kochankowie (2002), Skarby dni ostatecznych (2005). W międzyczasie wydał dwa zbiory esejów: Zagłada ogrodu (1996) oraz Piołun i inne eseje chodnikowe (1999) oraz prace krytycznoliterackie Chwilowe zawieszenie broni. O twórczości tzw. pokolenia bruLionu 1986-1996 (1996), Studium Bez utopii? Rzecz o poezji Adama Zagajewskiego (2002). Opracował antologie Po Wojaczku (1992) oraz Macie swoich poetów wraz z Pawłem Duninem-Wąsowiczem i Krzysztofem Vargą (1996). Jako prozaik zadebiutował w 2002 r. autobiografią antyintelektualną Jak nie zostałem menelem. W trzy lata później opublikował powieść antykryminalną Przylądek pozerów. W 2008 r. ukazał się kryminał Południk 21. Najnowszy tom wierszy Victoria został wydany w 2009 r. Współpracuje z prasą polską m.in. Tygodnikiem Powszechnym, Polityką, Rzeczpospolitą, Miesięcznikiem Literackim, Odrą i zagraniczną Chicago Review, Die Horen.

„…On wie, jak się “robi” wiersze i – niestety – korzysta z tej wiedzy…” tak o poezji J. Klejnockiego pisał Jakub Winiarski.

Spotkanie odbędzie się w ramach projektu „Literacki alfabet”, realizowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

(MBP w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE

OPINIE: “O poszukiwaniu sensu egzystencji”