Na drogach

Policjanci zadbają o nasze bezpieczeństwo w czasie świąt

Fot. Damian Palar / terazJaslo.pl
Fot. Damian Palar / terazJaslo.pl

W piątek ruszają policyjne działania pod kryptonimem ZNICZ 2009. Przez cały weekend funkcjonariusze „drogówki” będą czuwać nad bezpieczeństwem odwiedzających groby bliskich. Mundurowych będzie można spotkać również w rejonie jasielskich cmentarzy, gdzie w Dniu Wszystkich Świętych będzie obowiązywała zmiana organizacji ruchu.

Służba policyjnych patroli będzie ukierunkowana na zapewnieniu płynności i porządku ruchu pojazdów oraz osób. W ramach działań funkcjonariusze będą zwracać uwagę na w na właściwie używanie świateł, przekraczanie prędkości i wyprzedzanie w miejscach niedozwolonych. Policjantów w trakcie trwania akcji będą wspierać również inne służby mundurowe, m.in. Straż Miejska, Straż Graniczna czy Inspekcja Transportu Drogowego.

Będziemy nadzorować skrzyżowania, aby nie doszło do blokowania ruchu. Oczywiście będziemy bezwzględnie eliminować z ruchu kierujących w stanie nietrzeźwości, bądź podobnie działającego środka. Będziemy represjonować sprawców wykroczeń mających bezpośredni wpływ na powstawanie wypadków drogowych. – mówi kom. Alojzy Pasiowiec, kierownik Referatu Dzielnicowych KPP w Jaśle.

Funkcjonariusze będą także udzielać kierowcom informacji o zmianie organizacji ruchu i wolnych miejscach parkingowych wokół cmentarzy. Apelujemy o to, aby zwracać uwagę na oznakowanie i polecenia policjantów. Zmiany organizacji ruchu wokół jasielskich nekropolii obowiązywać będą od godzin popołudniowych 31 października (sobota) do późnych godzin wieczornych 2 listopada (poniedziałek). Poniżej prezentujemy informację, jak kierowcy będą mogli się poruszać wokół cmentarzy komunalnych przy ulicy Zielonej oraz Mickiewicza.

Stary Cmentarz przy ulicy Zielonej:
– Ulica Zielona – proponuje się ustawienie znaku C-5 „nakaz jazdy prosto przez skrzyżowanie” na skrzyżowaniu z ul. Bartłomieja.
– Ulica Kilińskiego – wprowadzenie ruchu dwukierunkowego na jezdni jednokierunkowej znak A-20 „odcinek jezdni o ruchu dwukierunkowym”, ze znakiem B-36 „zakaz zatrzymywania się” po obu stronach ulicy na odcinku od ul. Gołębiej do ul. Farnej,
– Ulica Kilińskiego – za skrzyżowaniem z ul. Farną ustawienie znaku B-36 „zakaz zatrzymywania się” z tabliczką „Nie dotyczy inwalidów ” (około 15 miejsc parkingowych),
– Ulica Kilińskiego – zasłonięcie znaku C-2 „nakaz jazdy w prawo” przy wyjeździe z parkingu na ul. Kilińskiego oraz znaku D-3 „droga jednokierunkowa”;
– Ulica Gołębia – za skrzyżowaniem z ul. Modrzejewskiego znak B-36 „zakaz zatrzymywania się”.
Miejsca parkingowe: plac targowy „BAZAR” oraz parking przy ulicy Farnej.

Nowy Cmentarz przy ulicy Mickiewicza:
– Ulica Mickiewicza – ustawienie przez zarządcę drogi tj. Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle, znaków B-36 „zakaz zatrzymywania się” po lewej stronie ulicy w kierunku na „Gamrat” od skrzyżowania z ul. Kaczorowy do skrzyżowania z ul. Starowiejską,
Miejsca parkingowe: parking przy ul. Mickiewicza , na drodze dojazdowej do Domu Pogrzebowego i na parkingu wewnętrznym oraz po prawej stronie ulicy, wzdłuż jezdni po prawej stronie od skrzyżowania z ul. Kaczorowy do skrzyżowania z ul. Starowiejską. Dodatkowe 20 miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych obok Kaplicy Cmentarnej.

Na terenie powiatu jasielskiego cmentarze usytuowane są przy następujących drogach:

Droga krajowa nr 28 w miejscowości SIEDLISKA SŁAWĘCIŃSKIE.
Po prawej stronie drogi jadąc w kierunku Gorlic w odległości około 100 metrów – parking poza drogą krajową w rejonie kościoła i na drodze dojazdowej.

Droga wojewódzka nr 988 relacji Babica -Wiśniowa-Warzyce.
W miejscowości WARZYCE po prawej stronie drogi jadąc w kierunku Jasła w odległości około 100 metrów – parking znajduje się obok bramy głównej, miejsca postojowe wyznaczone zostaną na drodze dojazdowej i po prawej stronie drogi gminnej przez m. Warzyce.

Droga wojewódzka nr 992 relacji Jasło – Łężyny – Nowy Żmigród – Krempna – Grab – Ożenna – Granica Państwa.
– w miejscowości ŁĘŻYNY po prawej stronie drogi jadąc w kierunku Nowego Żmigrodu, około 100 metrów – parking obok cmentarza oraz na drodze dojazdowej i drodze gminnej w kierunku m. Osiek Jasielski.
– w miejscowości NOWY ŻMIGRÓD po lewej stronie drogi w rejonie stacji paliw 'GROSAR”, w odległości około 500 metrów – parking obok cmentarza i na drodze powiatowej nr 1900R relacji Nowy Żmigród – Makowiska.

(dapa)

SŁOWA KLUCZOWE