Informacje

Prof. Mieczysław Wieliczko honorowym obywatelem Jasła

Fot. archiwum
Prof. Mieczysław Wieliczko (1936-2009).
Fot. archiwum

Rada Miejska podjęła dzisiaj uchwałę w sprawie nadania tytułu „Honorowego Obywatela Miasta Jasła” zmarłemu w sierpniu br. profesorowi Mieczysławowi Wieliczko. Wybitny historyk, wieloletni pedagog jasielskich szkół średnich, autor wielu opracowań historycznych, mocno zaangażowany i przywiązany do swojego rodzinnego miasta zapisze się w panteonie wybitnych obywateli Jasła, obok takich postaci, jak Ignacy Łukasiewicz, Edward Rydz-Śmigły, Hugo Dionizy Steinhaus, prof. Stanisław Pigoń, czy arcybiskup Ignacy Tokarczuk.

Profesor Mieczysław Wieliczko urodził się w 1936 roku w Jaśle. Był absolwentem miejscowego I Liceum Ogólnokształcącego im. króla Stanisława Leszczyńskiego. W 1956 roku ukończył studia historyczne na UMCS w Lublinie. W latach 60. ubiegłego wieku współtworzył monografię „Studia z dziejów Jasła i powiatu jasielskiego” oraz filmu dokumentalnego „Jasło”, wydanych z okazji obchodów 600-lecia nadania praw miejskich Jasłu. W 1974 roku obronił pracę doktorską na temat „Jasielskie w latach II wojny światowej”. Był adiunktem w Zakładzie Historii Najnowszej UMCS w Lublinie, gdzie dzięki swojej pracy doszedł do tytułu profesora.

Był też autorem kilkudziesięciu opracowań historycznych na temat naszego miasta. Za zasługi w dziedzinie oświaty, nauki i kultury Rada Miejska Jasła nadała mu 14 lutego 2005 roku tytuł „Zasłużonego dla Miasta Jasła”, uzasadniając swój wybór wieloletnią aktywnością na rzecz upowszechniania historii miasta, będącą przykładem szczególnego przywiązania do Jasła. Profesor zmarł w rodzinnym mieście 20 sierpnia 2009 roku, w wieku 74 lat.

Pan profesor Mieczysław Wieliczko swoimi osiągnięciami w pracy naukowej popularyzującymi historię Jasła oraz wieloletnim zaangażowaniem społecznym na rzecz rozwoju kultury w naszym mieście potwierdził swój szczególny stosunek do rodzinnej ziemi. Jego jedna z ostatnich prac dotyczących opracowania i opublikowania historycznych dokumentów z wysiedlenia i zburzenia Jasła stanowiąca wyraz troski o zachowanie prawdy historycznej spotkała się z dużym zainteresowaniem. Jego działalność i postawa w pełni zasługują na szacunek i uznanie naszej lokalnej społeczności. – uzasadnia Maria Kurowska, burmistrz Jasła.

Radni postanowili również nadać pośmiertnie tytuł „Honorowego Obywatela Miasta Jasła” profesorowi Stanisławowi Cynarskiemu, za szczególne zasługi w zakresie popularyzacji wiedzy o Jaśle i jego historii oraz ratowania pamiątek kultury narodowej.

Profesor Stanisław Cynarski (1923-1996) przez wiele lat był członkiem Stowarzyszenia Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego. Był redaktorem i współredaktorem takich publikacji, jak: „Studia z dziejów Jasła i powiatu jasielskiego”, „Rocznik Jasielski – tom III”, czy „Jasło oskarża”. Dzięki rzeczowej argumentacji przyczynił się do tego, że od 1996 roku patronem miasta jest święty Antoni Padewski. Jego największą zasługą jest doprowadzenie do skatalogowania pochówku na jasielskim cmentarzu, dzięki czemu najstarsza jasielska nekropolia została wpisana do rejestru zabytków. Za swoją działalność został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Odznaką Zasłużonego Działacza Kultury, odznaką Za Zasługi dla Województwa Krośnieńskiego. Zmarł 24 listopada 1996 r. Ciało profesora spoczywa na tak umiłowanym przez niego Starym Cmentarzu w Jaśle.

Natomiast tytułem „Zasłużony dla Miasta Jasła” uhonorowano Felicję Jałosińską, prezesa Stowarzyszenia Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego. Rada motywowała ten wybór zasługami w dziedzinie upowszechniania i ochrony dóbr kultury miasta Jasła i regionu jasielskiego.

Felicja Jałosińska od 2007 roku jest prezesem Stowarzyszenia Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego. Jako wieloletni kronikarz dziejów Jasła oprócz „Kalendarium dziejów Jasła” cz. 1- 5, opracowała „Sławni jaślanie seria B” (1996), była redaktorem wydawnictw : „Wspomnienia o Jaśle” (2000), „Jasielskie szkoły podstawowe” (2002), „Jasielskie gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne” (2004), „Kalendarz jasielski” od 1995 do 2009 roku oraz członkiem zespołów redakcyjnych wielu wydawnictw na temat Jasła i regionu, m in. : „Roczników Jasielskich” t. III-VI (1990-2006), w których opublikowała także własne artykuły, „Jasło : zburzone nienawiścią – wydźwignięte pracą” (1997), „Jasielskie tablice, pomniki, obeliski” (1999), „Szkoła a regionalizm” (2000), „Po kolędzie” (2000), „Legendy jasielskie” (2002), „Ziemia jasielska zaprasza” (2003). Za swoją pracę na rzecz kultury i historii miasta została wielokrotnie nagradzana. Co roku organizuje również Turniej Wiedzy o Jaśle i Turniej Wiedzy o Regionie, adresowane do młodzieży jasielskich szkół.

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

OPINIE: “Prof. Mieczysław Wieliczko honorowym obywatelem Jasła”