Informacje

Potrzeba rozwoju infrastruktury kolejowej w regionie

Fot. Damian Palar / terazJaslo.pl
Fot. Damian Palar / terazJaslo.pl

Rada Miejska w Jaśle wyraziła swoje poparcie dla działań służących rewitalizacji i modernizacji linii kolejowej nr 106 Rzeszów-Jasło, poprzez wsparcie finansowe projektu realizowanego przez PKP PLK S.A. przy współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego leżącymi wzdłuż przedmiotowego przebiegu trasy. Wkład miasta w rewitalizację linii kolejowej wyniesie w latach 2010-2011 sto tysięcy złotych.

Kolejarze planują modernizację linii kolejowej nr 106, wykorzystując pieniądze pochodzące z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. Cały projekt szacowany jest na kwotę prawie dwustu milionów złotych. Unijne dofinansowanie wyniesie około 85 procent kosztów kwalifikowanych, natomiast pozostałe środki to wkład własny spółki PKP PLK S.A. i jednostek samorządu terytorialnego położonych w ciągu linii kolejowej od Jasła do Rzeszowa. W projekcie mają uczestniczyć: powiat rzeszowski, strzyżowski, jasielski, gminy Boguchwała, Czudec, Frysztak, Wiśniowa, Wojaszówka, Strzyżów, Jasło. Szczegółowy zakres zobowiązań każdego samorządu w realizacji działań, będzie określała umowa partnerska.

Poparcie działań służących rewitalizacji i modernizacji linii kolejowej nr 106 Rzeszów-Jasło ma bardzo duże znaczenie dla mieszkańców Jasła, ponieważ przedmiotowa linia kolejowa stanowi bardzo istotne połączenie komunikacyjne z Rzeszowem i dalej poprzez Rzeszów z całym krajem. – mówi Józef Bajorek, sekretarz miasta.

Jeżeli kolejarzom uda się uzyskać środki z RPO Województwa Podkarpackiego to jest szansa, że z Jasła do Rzeszowa będziemy jeździć szybką i nowoczesną koleją już w 2015 roku. Cała inwestycja musi być ukończona i rozliczona w perspektywie finansowej na lata 2007-2013 plus dwa. Plany są bardzo ambitne, bo podróż szynobusem do stolicy Podkarpacia zajęłaby nieco ponad godzinę. Teraz podróż trwa dwa razy dłużej, ponieważ w niektórych miejscach pociągi muszą zwalniać nawet do… 20 km/h.

(dapa)

SŁOWA KLUCZOWE

OPINIE: “Potrzeba rozwoju infrastruktury kolejowej w regionie”

  1. Przypomnielio sobie…
    Przypominam, ze wybory za 11 miesięcy.
    Tonący sie brzytwy łapie.
    Juz nie mogę się doczekać wyborów