Informacje

Przygotują młodzież do wejścia na rynek pracy

W budynku przy ulicy Kazimierza Wielkiego 5 w Jaśle powstanie Młodzieżowe Centrum Kariery i Punkt Pośrednictwa Pracy. Obie placówki, których oferta pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego skierowana jest głównie do osób między 15 a 25 rokiem życia, prowadzone będą przez Ochotnicze Hufce Pracy. Organizacja realizuje właśnie unijny projekt, którego zadaniem jest pomoc młodzieży na początku ich drogi zawodowej.

Celem działalności obu placówek jest przygotowanie młodzieży do wejścia na rynek pracy, wyrobienie w niej nawyku samokształcenia i kształcenia ustawicznego, przybliżenie młodzieży procesu samo zatrudnienia poprzez nauczenie zasad ekonomii i funkcjonowania biznesu, wyrabianie aktywnego stosunku do życia, oferowanie bezpośredniego kontaktu ze środowiskiem przedsiębiorców oraz prowadzenie pośrednictwa pracy dla osób uczących się i poszukujących pracy w kraju i za granicą.

Będą tu zatrudnieni pośrednicy pracy i doradcy zawodowi. Będą przyjmować młodzież, która nie za każdym razem wie, co ze sobą zrobić, wkraczając na rynek pracy. Ta kadra, która zostanie zatrudniona, będzie przeszkolona przez wykwalifikowanych wykładowców. Będzie miała fachową wiedzę na temat, co z danym człowiekiem, który przyjdzie, począć i jak go ukierunkować na dalszą swoją działalność w zakresie rynku pracy. Mamy już doświadczenia jako OHP, ponieważ mamy swoje hufce pracy zajmujące się szkoleniem „trudnej” młodzieży, która nie zawsze ze swojej winy jest tą młodzieżą wykluczoną społecznie. – mówi Dariusz Paczosa, dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Krośnie.

Lokal, w którym powstanie Centrum, znajduje się w samym centrum miasta. Na powierzchni ponad stu metrów kwadratowych zostaną zaadaptowane pomieszczenia, które będą spełniać salę do zajęć grupowych, salę porad indywidualnych oraz pokój prac merytoryczno-administracyjnych pracowników. Rada Miejska nieodpłatnie udostępniła OHP obiekt na okres do 31 grudnia 2013 roku.

Młodzieżowe Centrum Kariery i Punkt Pośrednictwa Pracy ma ruszyć od 1 listopada br.

(dapa)

SŁOWA KLUCZOWE

OPINIE: “Przygotują młodzież do wejścia na rynek pracy”