Informacje

Radni miejscy ponownie apelują o zbiornik Kąty-Myscowa

Stanowisko Rady Miejskiej Jasła z dnia 26 października br. w sprawie budowy zbiornika wodnego Kąty-Myscowa na rzece Wisłoce.

Kierując się troską o rozwój miasta Jasła i naszego regionu Rada Miejska Jasła zwraca się z apelem o ujęcie w ogólnokrajowych planach gospodarki wodnej budowy zbiornika wodnego Kąty-Myscowa oraz zabezpieczenie odpowiednich środków z budżetu państwa i Unii Europejskiej.

Budowa zbiornika wodnego Kąty-Myscowa pozwoli na:
– wyeliminowanie zagrożenia powodziowego dla mieszkańców, gospodarstw domowych, gruntów rolnych, infrastruktury komunikacyjnej na obszarze miasta Jasła i znacznych obszarach naszego regionu poprzez retencjonowanie wody,
– zaspokojenie ilościowe i jakościowe zapotrzebowania na wodę pitną,
– stworzenie nowych miejsc pracy związanych z budową i eksploatacją przyszłego zbiornika,
– wytwarzanie energii elektrycznej do krajowego systemu energetycznego,
– rozwój turystyki i rekreacji.

Projektowana inwestycja jest dla mieszkańców naszego regionu szansą na stworzenie lepszych warunków życia – rozwój turystyki i rekreacji może stać się dla wielu rodzin stałym źródłem dochodów, a stworzenie nowych miejsc pracy ma niebagatelne znaczenie w regionie o dużym bezrobociu.

Wyeliminowanie zagrożenia powodziowego pozwoli na zagospodarowanie terenów dotychczas zagrożonych powodziami oraz w przyszłości wyeliminuje konieczność wydatkowania środków na akcje ratownicze w trakcie powodzi oraz na usuwanie skutków powodzi.

Zbiornik stanie się rezerwuarem wysokiej jakości wody pitnej dla ludności miejscowej i sąsiednich aglomeracji miejskich.

Niniejsze stanowisko przekazujemy na ręce:
– Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
– Prezesa Rady Ministrów
– Ministra Środowiska
– Ministra Rozwoju Regionalnego
– Wojewody Podkarpackiego
– Marszałka Województwa Podkarpackiego
– Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej
– Prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
– Dyrektora RZGW Kraków
– Europarlamentarzystów, Senatorów i Posłów Województwa Podkarpackiego

terazJaslo.pl | (UMJ)

SŁOWA KLUCZOWE

OPINIE: “Radni miejscy ponownie apelują o zbiornik Kąty-Myscowa”

  1. Stanowiska można zajmować jak gminy Krempna Nowy Żmigród, Jasło, Rada Powiatu itd….. prawie 40 lat życia w zawieszeniu! najpierw rodzice teraz ja i jedyne co mnie zalewa to żółć, bo co może pomóc takie stanowisko, jak tu chodzi o „wielką politykę” i wielką kasę.
    a zwykly mieszkaniec jest potrzebny tylko do tego żeby zagłosować , a potem się go ma w poważaniu………..
    ii jest się obywatelem 4 kategori i Polski „G” a nie jak mówią „b” :(