Informacje

Warsztaty z zakresu podniesienia umiejętności wychowawczych

Spotkanie prowadziła psycholog Magdalena Ręka. Fot. archiwum UMJ
Spotkanie prowadziła psycholog Magdalena Ręka. Fot. archiwum UMJ

W dniach 22-23.10.2009 r. w sali przy ul. Kościuszki 45 odbyły się warsztaty z zakresu podniesienia umiejętności wychowawczych prowadzone przez dr psychologii Magdalenę Ręka, realizowane w ramach projektu „Punkt poradnictwa specjalistycznego dla rodzin naturalnych, zastępczych i adopcyjnych” współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

W warsztatach wzięło udział 20 osób, z terenu miasta Jasła, które chciały podnieść swoje umiejętności wychowawcze oraz nabyć zdolność w radzeniu sobie z sytuacjami trudnymi.

Celem warsztatów było wsparcie psychologiczne w zakresie przezwyciężenia trudności i usamodzielnienie rodzin, jak również nabycie umiejętności wychowawczych, kształcenie zdolności społecznych poprzez tylko z pozoru łatwe zadania, realizowane w grupach. Uczestnicy chętnie brali udział w realizacji zadań oraz dyskusjach co tylko umacnia w przekonaniu że taka forma pomocy jest jak najbardziej słuszna.

Uczestnicy warsztatów nabyli wiedzę i umiejętności z zakresu wychowywania dzieci oraz pełnienia odpowiednich ról członków rodziny jak również komunikacji oraz prawidłowego wyrażania emocji.

Artur Maziarz | (UMJ)

SŁOWA KLUCZOWE