Informacje

„Czuję obowiązek przekazywać młodzieży historię naszego miasta”

Z Felicją Jałosińską, prezesem Stowarzyszenia Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego, uhonorowaną w dniu dzisiejszym tytułem „Zasłużony dla Miasta Jasła”, rozmawia Damian Palar.

Felicja Jałosińska odbiera tytuł z rąk Przewodniczącego RMJ Andrzeja Dybasia. Fot. Damian Palar / terazJaslo.pl
Felicja Jałosińska odbiera tytuł z rąk
Przewodniczącego RMJ Andrzeja Dybasia.
Fot. Damian Palar / terazJaslo.pl

Jak się pani czuje jako „Zasłużona dla Miasta Jasła”?

– Trudno mi jest się w tej chwili wyrazić. Jestem szczęśliwa, dumna, tak bardzo zadowolona, że brakuje mi słów podziękowań dla wszystkich, którzy się przyczynili do nadania mi tego tytułu.

Co dla pani znaczy to wyróżnienie?

– Ten tytuł jest dla mnie bardzo ważnym momentem, bo ja hołduje zasadzie, że mogę się pozbyć wszystkiego, ale honoru i takiego tytułu to na pewno nie.

Czy warto było przez tyle lat prowadzić działania na rzecz promocji miasta i doczekać się dzisiejszego dnia?

– Ja się nie zastanawiałam wcześniej i nie liczyłam na ocenę taką, jaką otrzymałam. Ja to robiłam dla dobra naszej młodzieży, ponieważ moje dzieciństwo nie było takie, jak w tej chwili. Nie miałam takiego dostępu i takich możliwości, jakie są obecnie. Stąd czułam obowiązek, żebym mogła przekazać przeszłość, historię tego miasta dla młodzieży. Nasze stowarzyszenie ma założenia, że stawiamy na tą młodzież, bo nie ma przyszłości bez powrotu do przeszłości. Takie są ogólne zasady.

Czy ten tytuł będzie mobilizował do kolejnych działań?

– Uważam, że jak najbardziej. Ja jestem już rozpędzona, mam tak dużo informacji, dokumentacji historycznej, dokumentacji fotograficznej, że nie wiem, czy zdążę to wszystko przekazać. Ostatnimi czasy szkoły, jak i instytucje, i osoby prywatne dają mi tyle materiałów, że ja jestem zdziwiona, że po wybuchu II wojny światowej te materiały się zachowały i istnieją. Teraz odkryłam, że mam pełną dokumentację fotograficzną na negatywach z okresu okupacji, okresu zniszczenia tego miasta i z okresu odbudowy. Nawet nie wiem, czy historycy zdają sobie z tego sprawę, co posiadamy, bo to tej pory nie myślałam, że mieszkańcy miasta Jasła mają takie materiały i że będą chcieli mi udostępnić. Otrzymałam te materiały w całości i to, czy będą eksponowane na wystawach, będzie zależało od władz samorządowych, czy będą jakieś wsparcia finansowe. I oczywiście od naszych sponsorów, bo gdyby nie nasi sponsorzy, to nie mogłabym wydać tylu wydawnictw. Nasze stowarzyszenie w tej czterdziestopięcioletniej historii wydało około sześćdziesiąt wydawnictw ISBN. To jest chyba w skali województwa niespotykana sprawa. Nie wiem, czy nie w Polsce. Nasi byli prezesi stowarzyszenia, dwóch posiada tytuły honorowego obywatela miasta Jasła, dwóch zastępców posiada też tytuły, a w tej 45-letniej kaencji było nas tylko ośmiu. W tym ja jestem, co otrzymałam „Zasłużony dla Miasta Jasła”. Oby ten tytuł jak najdłużej był przy mnie.

* * *

Felicja Jałosińska od 2007 roku jest prezesem Stowarzyszenia Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego. Jako wieloletni kronikarz dziejów Jasła oprócz „Kalendarium dziejów Jasła” cz. 1- 5, opracowała „Sławni jaślanie seria B” (1996), była redaktorem wydawnictw : „Wspomnienia o Jaśle” (2000), „Jasielskie szkoły podstawowe” (2002), „Jasielskie gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne” (2004), „Kalendarz jasielski” od 1995 do 2009 roku oraz członkiem zespołów redakcyjnych wielu wydawnictw na temat Jasła i regionu, m in. : „Roczników Jasielskich” t. III-VI (1990-2006), w których opublikowała także własne artykuły, „Jasło : zburzone nienawiścią – wydźwignięte pracą” (1997), „Jasielskie tablice, pomniki, obeliski” (1999), „Szkoła a regionalizm” (2000), „Po kolędzie” (2000), „Legendy jasielskie” (2002), „Ziemia jasielska zaprasza” (2003). Za swoją pracę na rzecz kultury i historii miasta została wielokrotnie nagradzana. Co roku organizuje również Turniej Wiedzy o Jaśle i Turniej Wiedzy o Regionie, adresowane do młodzieży jasielskich szkół.

(dapa)

SŁOWA KLUCZOWE

OPINIE: “„Czuję obowiązek przekazywać młodzieży historię naszego miasta””