Informacje

Bohater narodowy Romuald Traugutt patronuje Gimnazjum nr 4

Dyrektor, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców oraz Samorząd Uczniowski Gimnazjum nr 4 zwrócili się do Rady Miasta o nadanie imienia placówce. Na patrona szkoły zaproponowali postać bohatera narodowego i poety Romualda Traugutta. Pomysł spotkał się z pozytywną reakcją ze strony radnych miejskich. Finałem tej decyzji była dzisiejsza uroczystość, podczas której społeczność szkolna otrzymała nowy sztandar z wizerunkiem swojego patrona.

Dla portalu terazJaslo.pl mówi Grażyna Idzik

Wybór Romualda Traugutta na patrona był podyktowany kontynuacją tworzenia jednolitego systemu edukacyjnego Szkoły Podstawowej nr 1, przy której w 2007 roku powstało Gimnazjum nr 4. Poprzez nadania imienia szkole, nauczyciele oraz uczniowie chcą, aby życie i patriotyczna działalność wskazanego bohatera narodowego były mottem szeroko pojętych działań dydaktyczno-wychowawczych, a wszystkie jego zalety nadal były drogowskazem dla młodego człowieka.

Wszystkie wartości, które symbolizuje ta postać, są i będą dla grona pedagogicznego wskazówką w procesie wychowawczym młodzieży. Jest to ogromnie w dzisiejszych czasach potrzebne. W dobie kryzysu wzorców moralnych, postać Romualda Traugutta, którą młodzież naszego gimnazjum szanuje i próbuje naśladować w życiu, jest ogromnie ważna. – podkreśla Grażyna Idzik, dyrektor Zespołu Szkół Miejskich nr 4 w Jaśle.

Pozytywną decyzję o nadaniu imienia szkole podjęła w lipcu br. Rada Miejska. Dzisiaj na ręce dyrektor szkoły burmistrz Jasła Maria Kurowska oraz przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dybaś przekazali oficjalnie akt nadania imienia Romualda Traugutta.

Należy podkreślić fakt obecności Gimnazjum nr 4 w środowisku lokalnym, poprzez liczne uczestnictwo młodzieży we wszystkich uroczystościach miejskich i państwowych. Jesteśmy bardzo dumni z naszych uczniów. To oni, wraz z nauczycielami, tworzą historię „czwartego” gimnazjum. Na te karty pragniemy wpisać kulminacyjne wydarzenie – nadanie Gimnazjum nr 4 imienia Romualda Traugutta. To wydarzenie odciśnie swe piętno na pracy szkoły oraz dalszych losach jej uczniów i absolwentów. – dodaje Grażyna Idzik.

W Gimnazjum nr 4 uczy się obecnie 176 uczniów, którzy pobierają naukę w ośmiu oddziałach klasowych. Szkoła oferuje im bardzo ciekawy program edukacyjny. Uczniowie biorą aktywny udział w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych, zajęciach pozaszkolnych, podczas których rozwijają swoje zainteresowania i zdolności oraz godnie reprezentują szkołę podczas wielu miejskich uroczystości patriotycznych. Gimnazjum oferuje naukę pięciu języków obcych (angielski, niemiecki, francuski, hiszpański i rosyjski). Prężnie działa tu również koło młodych dziennikarzy.

SERWIS FOTO:

(dapa)

SŁOWA KLUCZOWE

OPINIE: “Bohater narodowy Romuald Traugutt patronuje Gimnazjum nr 4”