Informacje

Koniec prac budowlanych w „Karpackiej Troi”

W listopadzie 2009 r. ukończono budowę Skansenu Archeologicznego „Karpacka Troja” w Trzcinicy k. Jasła. Za kilka miesięcy obiekt będzie w pełni przygotowany na przyjęcie pierwszych turystów.

Fot. Muzeum Podkarpackie w Krośnie

Fot. Muzeum Podkarpackie w Krośnie

Fot. Muzeum Podkarpackie w Krośnie

Rozpoczęta w październiku 2007 r. budowa Skansenu Archeologicznego „Karpacka Troja” w Trzcinicy dobiegła końca. Obecnie w Trzcinicy pracują kolejne komisje dokonujące odbioru technicznego inwestycji. Etap ten potrwa do końca listopada 2009 r., a dnia 8 grudnia 2009 r. nastąpi oficjalne przekazanie kompleksu inwestorowi – Muzeum Podkarpackiemu w Krośnie.

W ciągu dwóch lat trudno dostępne, częściowo zalesione nieużytki przekształciły się w nowoczesny obiekt muzealny o standardzie dorównującym najlepszym światowym przedstawicielom branży skansenów archeologicznych, w skład którego wchodzi teren grodziska „Wały Królewskie” oraz położonego u jego podnóża parku archeologicznego. Prace na grodzisku obejmowały rekonstrukcje 9 odcinków wałów obronnych o łącznej długości 152 m, 2 domostw, bramy oraz fragmentu drogi z epoki brązu, a także 4 chat i bramy wczesnośredniowiecznej. Przygotowano także wyłożone otoczakami, oświetlone ścieżki dla zwiedzających.

Owocem prac budowlanych prowadzonych na terenie parku archeologicznego są natomiast rekonstrukcje wiosek z początku epoki brązu i wczesnego średniowiecza (obydwie składające się z 6 domostw), okazały pawilon wystawowy wraz z częścią administracyjną, a także plac przeznaczony na organizację festynów archeologicznych oraz innych imprez.

Ukończenie prac budowlanych nie stanowi jednak finału realizacji projektu. Po oficjalnym przejęciu obiektu muzealnicy przystąpią do równie wytężonych prac, które skupiać się będą na przygotowaniu placówki od strony merytorycznej. Przedsięwzięcie to polegać będzie przede wszystkim na aranżacji wystawy stałej i zakupie wyposażenia. Etap ten potrwa kilka miesięcy i ukoronowany zostanie uroczystą inauguracją działalności Skansenu, która zaplanowana została na drugą połowę maja przyszłego roku.

Dawid Iwaniec | Muzeum Podkarpackie w Krośnie

SŁOWA KLUCZOWE