Informacje

Od 90 lat niosą bezinteresownie pomoc ludziom potrzebującym

W tym roku przypada 90-rocznica powołania Polskiego Czerwonego Krzyża. Najstarsza polska organizacja humanitarna ma również ogromne tradycje w powiecie jasielskim. Z okazji jubileuszu w Jasielskim Domu Kultury odbyła się okolicznościowe spotkanie, na którym podziękowano wszystkim działaczom, którym chęć bezinteresownego niesienia pomocy drugiemu człowiekowi nie jest obojętna.

Bogdan Konieczny, prezes PCK Jasło. Fot. Damian Palar / terazJaslo.pl
Bogdan Konieczny, prezes Zarządu Rejonowego
Polskiego Czerwonego Krzyża w Jaśle.
Fot. Damian Palar / terazJaslo.pl

Pierwsze szkolne koła PCK w powiecie jasielskim powstały w 1922 roku, a sześć lat później zaistniały we wszystkich szkołach podstawowych i średnich. Z zachowanych dokumentów i wspomnień starszych działaczy wynika, że poza szkołami istniało jedno koło dla dorosłych, w którym skupieni byli głównie jasielscy kupcy i przedsiębiorcy. Jego wieloletnim przewodniczącym był ówczesny burmistrz Jasła Stanisław Macudziński.

Po wyzwoleniu Jasła w lutym 1945 roku został utworzony Społeczny Zarząd Powiatowy PCK w Jaśle, a pierwszym jego pełnomocnikiem został Stanisław Lignarski. Pod koniec 1945 roku na pełnomocnika powołano Stanisława Macudzińskiego, a później jego żonę Zofię Macudzińską. Od października 1949 roku do 1964 roku powierzono jej funkcję prezesa Zarządu Powiatowego PCK. Po II wojnie światowej organizacja powiatowa PCK musiała przystosować swoje zadania do warunków, jakie zastała w Jaśle po wyzwoleniu. Podjęła więc działalność charytatywną w oparciu o dary UNRA, Międzynarodowego Czerwonego Krzyża i ofiarność naszego społeczeństwa. – przypomina historię Bogdan Konieczny, prezes Zarządu Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Jaśle.

Dodatkowo organizacja prowadziła po wojnie punkt żywienia w Jaśle, szerzyła oświatę sanitarną i uczestniczyła w poszukiwaniu rodzin oraz w ekshumacjach poległych i pomordowanych. Ponadto pod jej kuratelą była szkoła dla pielęgniarek, stacja pogotowia ratunkowego, miejska apteka i przychodnia lekarska.

Czasy obecne

Obecnie w strukturach jasielskiego PCK funkcjonują: 43 koła w szkołach podstawowych, 6 kół w szkołach gimnazjalnych, 11 kół w szkołach ponadgimnazjalnych, 4 kluby „Wiewiórka” w przedszkolach, 3 koła zakładowe, 11 klubów Honorowych Dawców Krwi, w tym 5 kół młodzieżowych. Obecnie prezesem Zarządu Rejonowego PCK jest Bogdan Konieczny, kierownikiem biura Krystyna Długosz, a kierownikiem Punktu Opieki nad chorymi Maria Szlachta.

Działalność Zarządu Rejonowego PCK w Jaśle dzisiaj koncentruje się głównie na: organizowaniu działalności opiekuńczej, promowaniu i organizowaniu honorowego dawstwa krwi, organizowaniu kursów udzielania I pomocy dla młodzieży i dorosłych, organizowaniu akcji promujących honorowe krwiodawstwo, zdrowie i higienę tj. Światowy Dzień Pierwszej Pomocy, Tydzień PCK, Stop dla alkoholu oraz organizowaniu pomocy socjalnej dla osób najbardziej potrzebujących. – podkreśla Bogdan Konieczny.

Honorowi krwiodawcy główną siłą PCK

Główną siłę organizacji stanowią honorowi dawcy krwi. Tylko w ubiegłym roku oddali oni bezinteresownie 1 416 litrów tego cennego daru życia. Co roku zwiększa się ilość krwiodawców zgłaszających się do PCK, głównie są to osoby młode zrzeszone w szkolnych klubach HDK.

Mamy trudne czasy, ale ja jestem ogromnie usatysfakcjonowany, że jednak młodzież garnie się do tej działalności. Jest to ogromnie budujące. Podejrzewam, że w przyszłości będzie nam łatwiej przez to, że ci młodzi nabierają tego doświadczenia. – podkreśla Konieczny.

Odznaczenia i brawa w podziękowaniu za dotychczasową współpracę

Z okazji jubileuszu 90-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża, wręczono szereg odznaczeń i wyróżnień dla osób wspierających czerwonokrzyską działalność oraz dla osób oddających honorowo krew.

Odznaką Honorową PCK zostali wyróżnieni: Maria Gąsiorowska, Jacek Knapik, Bogdan Konieczny, Jan Tomczykowski, Elżbieta Stolarz, Łucja Witalec.

Odznaką „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi”:– I stopnia: Henryk Borowiec, Stanisław Gumienny, Mariusz Owsiak, Tadeusz Pogorzelski, Jerzy Poszelężny, Jacek Szopa, Mieczysław Szpak, Leszek Śliwa, Teresa Wojtowicz
– II stopnia: Rafał Grzesiak, Tomasz Stój, Tadeusz Wojdyła, Dariusz Wójtowicz, Zdzisław Wójtowicz
– III stopnia: Zofia Bednarz, Maria Cisoń, Przemysław Furman, Rafał Konieczny, Michał Mikrut, Andrzej Mijal, Stanisław Oleksik, Jerzy Trychta, Robert Tuleja

Medal pamiątkowy z okazji 90-lecia PCK przyznany przez prezesa Zarządu Głównego PCK trafił do następujących instytucji i osób prywatnych: Urząd Miasta Jasła, Poszukiwania Nafty i Gazu sp. z o.o., Klub Honorowych Dawców Krwi przy Zarządzie Rejonowym PCK w Jaśle, Izabela Furmanek, Lucyna Gajecka, Janusz Hendzel, Stanisława Malinowska, Bernadetta Ochałek, Janina Pankowicz, Agnieszka Pec, Andrzej Pecka, Stanisław Rajchel, Stanisław Sajdak, Genowefa Szerląg, Elżbieta Szpak, Józef Uram, Maria Urban, Piotr Wanat, Alicja Zając.

Podkarpacką odznakę pamiątkową z okazji 90-lecia PCK otrzymali: Jasielski Dom Kultury, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle, GOPS w Jaśle, GOPS w Tarnowcu, Starostwo Powiatowe w Jaśle, Fabryka Armatur JAFAR S.A., Zakład Miejskiej Komunikacji Samochodowej w Jaśle, Sieć Jasielskich Sklepów MPM, Medyczna Szkoła Policealna w Jaśle, Zespół Szkół nr 3, Zespół Szkół Budowlanych, Zespół Szkół Technicznych, Gimnazjum nr 1, Szkoła Podstawowa nr 2, Szkoła Podstawowa w Osobnicy, Szkoła Podstawowa w Lisowie, senator Stanisław Zając, Zbigniew Myśliwiec, Krystyna Augustyn, Józef Dłuski, Anna Korzec, Stanisław Maciejowski, Dariusz Michalski, Maria Rogosz, Zbigniew Stój, Maria Szlachta, Janusz Wojdyła, Jan Wątroba, Maria Zabawa.

Medal pamiątkowy „Ruchu Honorowego Krwiodawstwa” dostali: Michał Bałon, Zbigniew Banach, Stanisław Dybaś, Bodek Kopeć, Piotr Korzeniowski, Władysław Kuczała, Wiesław Mazurek, Andrzej Strach, Dariusz Warmiński, Robert Wilk.

Serdeczne podziękowania wszystkim działaczom, członkom i wolontariuszom PCK, honorowym dawcom krwi, siostrom PCK, sponsorom oraz sympatykom organizacji za zrozumienie i dotychczasową ofiarność złożyli: prezes Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie Tadeusz Krzosek, prezes Podkarpackiego Zarządu Okręgowego PCK w Rzeszowie Alicja Zając, senator Stanisław Zając, burmistrz Jasła Maria Kurowska, starosta jasielski Adam Kmiecik, prezes CARITAS Oddział Jasło ks. dr Marian Putyra oraz przedstawiciele krośnieńskiego oddziału PCK.

Można by mówić wiele o Polskim Czerwonym Krzyżu, który stanowi istotny fragment ruchu Międzynarodowego Czerwonego Krzyża. Byliście tam gdzie Polska, gdzie Polacy potrzebowali pomocy. W chwilach trudnych powstań, byliście w Katyniu, gdzie upominaliście się o godność polskiego oficera, byliście i jesteście teraz, kiedy wydawałoby się, że czas naszej historii, często mroczny, nie daje nadziei na lepsze jutro. Niech mi będzie wolno złożyć wyrazy podziękowania i gratulacje wiedząc, że wszędzie towarzyszy wam ogromna życzliwość, że macie godnych następców. – mówił w swoim wystąpieniu senator RP Stanisław Zając.

Na zakończenie uroczystości, w programie artystycznym wystąpili recytatorzy i zespół wokalny z Jasielskiego Domu Kultury.

SERWIS FOTO:

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE