Kultura | rozrywka | edukacja

Przyjaźń sprawdzona w ciężkich czasach (zapowiedź)

Wystawa „Uchodźcy polscy u przyjaciół Węgrów w okresie pożogi wojennej (1939-1945)”, zostanie w środę (25 bm.) o godz. 17 uroczyście otwarta w Jasielskim Domu Kultury.

Zapowiedź imprezy

Ekspozycja powstała z okazji „Roku polskiego w województwie Csongrád” na Węgrzech. Została przygotowana przez dr. Karola Biernackiego, dyrektora Archiwum Wojewódzkiego w Szeged (Węgry), który będzie obecny na wernisażu.

Wystawę tworzą plansze z reprodukcjami historycznych dokumentów i fotografii. Na zdjęciach można zobaczyć m.in. atak wermachtu na Polskę, wkroczenie do naszego kraju Armii Czerwonej, przejście wojsk polskich na Węgry przez łączącą wówczas oba państwa granicę, obozy dla internowanych żołnierzy polskich, życie polskiej ludności cywilnej, która uciekła na Węgry, po ataku Niemców na Polskę.

Prezentowane materiały opatrzone są tekstem dr. Karola Biernackiego, w którym krótko przypomina on historię polsko-węgierskich stosunków po odzyskaniu niepodległości oraz obszernie przedstawia dzieje Polaków na Węgrzech w czasie II wojny światowej oraz udzielaną im przez Węgrów pomoc. Opisane jest m.in. powstanie polskich organizacji konspiracyjnych oraz Węgiersko-Polskiego Komitetu Opieki nad Uchodźcami, działalność kulturalno-oświatowa i wydawnicza uchodźców, codzienne życie.

Do przygotowania ekspozycji wykorzystane zostały materiały m.in. ze zbiorów prywatnych Jozefa Szanki, Sztlarda Varnala oraz Janosa Sallata.

Organizatorami wystawy są Jasielski Dom Kultury i dyrektor Archiwum Wojewódzkiego w Szeged na Węgrzech.

(JDK)

SŁOWA KLUCZOWE