Informacje

W poniedziałek radni miejscy będą debatować o lodowisku

W poniedziałek w Urzędzie Miasta odbędzie się 55. Sesja Rady Miejskiej Jasła. W planie obrad m.in. dyskusja nad zmianami budżetowymi, w których przewidziano środki na zakup przenośnego krytego lodowiska dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle w wysokości 720 tysięcy złotych.

Fot. Damian Palar / terazJaslo.pl
Fot. Damian Palar / terazJaslo.pl

Na poprzedniej sesji radni nie dopuścili do wprowadzenia w porządek obrad punktu dotyczącego zmian budżetu miasta Jasła na 2009 rok. Debata rozpoczęła się dopiero we wolnych wnioskach, kiedy głos zabrał dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Tadeusz Baniak. W programie poniedziałkowych obrad sprawa lodowiska powróci w pierwszym punkcie planowanych do podjęcia uchwał. Patrząc na poprzednią sesje, gdzie głosy w tej kwestii były podzielone, na pewno nie zabraknie wymiany zdań między przeciwnikami, a zwolennikami tego pomysłu.

W programie sesji planowane jest przyjęcie wspólnego stanowiska radnych w sprawie wdrożenia „Programu Aktywności Lokalnej dla Miasta Jasła na lata 2010-2013”. Dokument ma być odpowiedzią na zdiagnozowane problemy społeczne mieszkańców oraz konieczność ciągłego poszukiwania nowych rozwiązań i usprawniania już realizowanych działań w zakresie aktywizacji społecznej i rozwiązywania problemów społeczności lokalnej.

O ile mi wiadomo, w województwie podkarpackim jeszcze żaden ośrodek pomocy społecznej nie napisał takiego programu aktywności lokalnej, żadna gmina nie podjęła takiej uchwały. On umożliwia pozyskiwanie nowych środków. Szczególnie jest ciekawe to, że program aktywności lokalnej kierowany jest do małej społeczności. Może być to osiedle, ulica, dzielnica. Liczę, że uchwała zostanie podjęta. – mówi Dorota Lignar, kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle.

W pierwszym roku funkcjonowania, Programem mają zostać objęte dwa miejskie osiedla: Gamrat i Brzyszczki.

Dwa skrajne osiedla. Jedno, wielka fabryka, moloch i mieszkańcy tego osiedla oddaleni od serca miasta i drugie osiedle, bardziej w kierunku bogatych tradycji regionalnych. Chcemy w tych dwóch osiedlach chcemy podjąć działania, jeśli uchwała będzie podjęta. Jak nam wyjdzie na dwóch osiedlach, w następnym roku obejmiemy następne osiedla. – dodaje Dorota Lignar.

Radni miejscy mają w sumie podjąć trzynaście uchwał, m.in. w sprawie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Jasła, zmiany mpzp Miasta Jasła dla obszaru „Dzielnica Przemysłowo-Składowa część północno-wschodnia” i obszaru „Warzyce I nr 38”, sporządzenia mpzp dla obszaru „Śródmieście”, zatwierdzenia realizacji projektu systemowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz uchwalenia zmian w rocznym programie współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami ustawowo uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na 2009 rok.

Rada zapozna się również ze sprawozdaniem z działalności burmistrza miasta Jasła w okresie międzysesyjnym. Dyskusję na 55. Sesji Rady Miasta Jasła zakończą wolne wnioski i zapytania.

Początek obrad zwołanych przez Przewodniczącego RMJ Andrzeja Dybasia, w poniedziałek (30 listopada) o godzinie 11, w sali obrad Urzędu Miasta w Jaśle (ulica Rynek 12).

(dapa)

SŁOWA KLUCZOWE

OPINIE: “W poniedziałek radni miejscy będą debatować o lodowisku”

  1. Trochę wstyd że tylnymi drzwiami wchodzi projekt uchwały który zagrozi bezpieczeństwu naszych dzieci!!! W tym rejonie 3 szkoły 2 przedszkola basen i Mosir …LUDZIE ZASTANOWCIE SIĘ!!!…MAŁO TO PUSTYCH PÓL ZA RZEKĄ ????

  2. Czy w dniu 30 listopada 2009 r. głównym tematem posiedzenia sesji Rady Miasta to sprawy dotyczące lodowiska? Nie informuje się mieszkańców miasta o debacie nad budową obwodnicy zachodniej/dotyczy to ulic:Szopena,Krasińskiego, Szkolnej i Mickiewicza/ . Mieszkańcy wymienionych ulic przedłożyli radnym swój protest.