Informacje

W Zawadce Osieckiej wystartował projekt „Mierzymy wysoko”

Szkoła Podstawowa w Zawadce Osieckiej, choć jest jedną z najmniejszych placówek edukacyjnych w całej gminie Osiek Jasielski, to prężnie korzysta z programów unijnych w celu poprawy warunków edukacyjnych najmłodszych dzieci. Dzięki temu w szkole prowadzone są dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, a w klasach nowe komputery i wyposażenie dydaktyczne. Działania mają na celu wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z terenów obszarów wiejskich.

Irena Baciak, dyrektor SP w Zawadce Osieckiej. Fot. Daniel Baron
Irena Baciak, dyrektor SP w Zawadce Osieckiej.
Fot. Daniel Baron / terazJaslo.pl

„Podstawówka” w Zawadce Osieckiej przystąpiła właśnie do realizacji kolejnego projektu pod nazwą „Mierzymy wysoko”, ukierunkowanego na rozwijanie zainteresowań uczniów. Zadanie to uzyskało dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w wysokości ponad 550 tysięcy złotych. Działaniami objętych zostanie 63 uczniów szkoły, a więc na jednego uczestnika projektu przypada niebagatelna kwota, bo prawie dziewięć tysięcy złotych. Jak przyznaje dyrektor szkoły, to ogromny sukces grona pedagogicznego i całej społeczności szkolnej.

Cel tego projektu to jest podniesienie umiejętności dzieci poszczególnych zakresów nauczania, jakie są dostępne w szkole podstawowej. Na razie dzieci są zachwycone, chętnie się pytają, chcą się zapisywać. Będą miały kółka zainteresowań z poszczególnych przedmiotów, kółko „Eureka”, czyli klub młodego odkrywcy, gdzie będą miały zakupione różne pomoce dydaktyczne do eksperymentów, kółko matematyczne, języka polskiego, plastyczne, muzyczne, taneczne. Udało mi się nawiązać współpracę z panem Berkowiczem, który będzie uczył tańca towarzyskiego. Będzie też sekcja siatkówki, judo. Dzieci są chętne do udziału w tych projektach. – mówi Irena Baciak, dyrektor Szkoły Podstawowej w Zawadce Osieckiej.

W ramach tego projektu zaplanowano również dodatkowe atrakcje. Najmłodsi będą mieli okazję uczestniczyć w wycieczkach turystyczno-krajoznawczych do Magurskiego Parku Narodowego, w Góry Świętokrzyskie czy zwiedzania zabytków Warszawy i Torunia. Będzie też wyjazd do teatru w Rzeszowie.

Osiem tysięcy złotych będzie kosztował szkolny radiowęzeł, gdzie dzieci będą mogły szlifować swoje pierwsze dziennikarskie pomysły.

Może nam się uda jakiegoś nowego dziennikarza stworzyć, bo jeszcze takiego zawodu nie ma w naszej miejscowości. – podkreśla pani dyrektor.

Poza tym szkoła wzbogaci się w liczne pomoce dydaktyczne, m.in. w wielofunkcyjną tablicę multimedialną, sprzęt komputerowy, odtwarzacz CD, instrumenty muzyczne, kamerę cyfrową, sprzęt nagłaśniający, stepper, bieżnię, zestawy do eksperymentów dla uczniów, akwarium, jak również plansze dydaktyczne, przeznaczone do podniesienia atrakcyjności prowadzenia zajęć.

Staramy się ze wszystkich sił pracować. Może czasem dłużej, bo nie da się tego zamknąć w godzinach pracy, siedzimy do wieczora nad dokumentacją. Jest to mozolna praca, ale przynosi efekty i daje ogromną satysfakcję. – dodaje Irena Baciak.

Projekt „Mierzymy wysoko” będzie realizowany w szkole do 30 czerwca 2012 roku.

Teraz największym marzeniem szkoły jest rozbudowa obecnego budynku o nowoczesną salę gimnastyczną i co najmniej dwie nowe klasopracownie. W chwili obecnej zajęcia edukacyjne prowadzone są w systemie dwuzmianowym, co jest ogromnym obciążeniem zarówno dla uczniów, jak ich rodziców i nauczycieli.

Staramy się o pozyskanie środków z Regionalnego Programu Operacyjnego. Złożyliśmy wniosek w tamtym roku. Niestety brakło dosłownie niecałe pięć punktów. Czasem tak bywa, nigdy nie można założyć, że złożony wniosek zostanie zatwierdzony. Złożymy w przyszłym roku. Będzie ogłoszony konkurs. Jest to nasz priorytet w rozwijaniu naszej placówki. – zaznacza Irena Baciak.

Swoją pomoc finansową przy budowie nowej sali gimnastycznej zadeklarował już wójt gminy Osiek Jasielski.

Planowana jest budowa małej, pełno wymiarowej sali gimnastycznej. Byłby to trzeci tego typu obiekt na terenie gminy Osiek Jasielski. Niedawno otwieraliśmy salę w miejscowości Samoklęski, gdzie można powiedzieć, iż efekty są niesamowite. Ta sala tętni życiem sportowym w godzinach szkolnych, jak i po zajęciach. Myślę, że ta sala gimnastyczna należy się też szkole w Zawadce Osieckiej tym bardziej, iż korzystała by z niej nie tylko sama młodzież z Zawadki, ale również z Pielgrzymki i Załęża. To jest też priorytetem. – mówi wójt Mariusz Pykosz.

SERWIS FOTO:

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

OPINIE: “W Zawadce Osieckiej wystartował projekt „Mierzymy wysoko””