Kultura | rozrywka | edukacja

Do jutra zgłoszenia do konkursu „Na nutę kantyczek 2009”

Jeszcze tylko do czwartku (10 bm.) przyjmowane będą zgłoszenia do Konkursu Kolęd i Pastorałek „Na nutę kantyczek”, organizowanego po raz piętnasty przez Jasielski Dom Kultury.

Zapowiedź imprezy

Konkurs zostanie rozegrany w czterech kategoriach wiekowych: przedszkolaki, uczniowie szkół podstawowych, gimnazjaliści oraz uczniowie szkół średnich i trzech kategoriach artystycznych: soliści, zespoły wokalne, zespoły instrumentalne.

Wstępne eliminacje do konkursu (nie dotyczy przedszkolaków) odbędą się 12 grudnia br. w Jasielskim Domu Kultury. Osoby i zespoły, które nie mogą w nich wziąć udziału, powinny przysłać na adres JDK (ul. Kołłątaja 1, 38-200 Jasło) płyty lub kasety z nagraniem. Uczestnicy eliminacji wstępnych oraz nadsyłający nagrania zostaną powiadomieni, kto został zakwalifikowany do konkursu.

Konkurs dla przedszkolaków odbędzie się 14 grudnia, dla pozostałych – 18 grudnia. Koncert laureatów zaplanowany został na 9 stycznia 2010 roku o godz. 16.

Szczegółowych informacji udziela Ewa Grzebień, instruktorka muzyki JDK, tel. (013) 44-351-61. Dostępne są też na stronie internetowej www.jdkjaslo.pl. Z tej strony można również pobrać formularz zgłoszeniowy.

(JDK)

SŁOWA KLUCZOWE