Informacje

Jasielska Spółdzielnia Mieszkaniowa liczy sobie już pół wieku, a mimo tego idzie do przodu z duchem nowoczesności

Pomimo tego, że Jasielska Spółdzielnia Mieszkaniowa liczy sobie już pięćdziesiąt lat, to jej władze idą z duchem czasu i dostosowują swoją ofertę mieszkaniową i gospodarczą do rosnących potrzeb lokalnej społeczności. W kolejnym roku działalności planuje budowę kolejnych bloków mieszkalnych, pawilonów handlowo-usługowych oraz miejsc garażowych. Jeśli uda się porozumieć z władzami Jasła, to spółdzielnia chce też wybudować w mieście nowy ośrodek kulturalno-oświatowy.

Janusz Przetacznik, prezes JSM. Fot. Damian Palar / terazJaslo.pl
Janusz Przetacznik, prezes JSM.
Fot. Damian Palar / terazJaslo.pl

10 stycznia 1959 roku formalnie pojawia się Komitet Założycielski, który był inicjatorem powołania spółdzielni mieszkaniowej w Jaśle. 22 lutego tegoż roku dochodzi formalnie do powołania i zebrania grupy założycielskiej i powstaje spółdzielnia mieszkaniowa. Formalnie liczy się jej działalność od 31 marca 1959 roku, to znaczy od wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym, zarejestrowania spółdzielni jako podmiotu gospodarczego działającego na gruncie prawa spółdzielczego. – przypomina Janusz Przetacznik, prezes Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Przed spółdzielcami czekają nowe wyzwania inwestycyjne. Przede wszystkim w budownictwo mieszkaniowe, bo te ostatnie zrealizowała w 2001 roku budując blok mieszkalny przy ulicy Sikorskiego 12 i budynek mieszkalno-usługowy przy ulicy Bednarskiej 5a. Ponadto w 2002 roku oddała do użytku inne pawilony usługowo-handlowe przy ulicach: Baczyńskiego 25b, Kopernika 4a i 6a, a w 2004 roku przy ulicy Szkolnej 3a. W 2007 roku zakończyła się budowa segmentu garażowego na szesnaście miejsc, na terenie byłej kotłowni przy ulicy Kopernika.

Od 2008 roku nasza spółdzielnia rozpoczęła starania o nowe inwestycje. Rozpoczęliśmy pozyskiwanie terenów. Niestety nie od gminy. Pierwsze tereny, które pozyskaliśmy na potrzeby budownictwa mieszkaniowego pochodziły od osób fizycznych. Dopiero w styczniu tego roku zakupiliśmy na przetargu nieograniczonym od gminy miejskiej Jasło 1,9 hektara niezagospodarowanych terenów powyżej naszego osiedla Na Kotlinę. Teraz trwają prace planistyczne, koncepcyjne nad budową drugiego etapu naszego osiedla spółdzielczego. Liczymy, że ten drugi etap rozpoczniemy w kwietniu 2010 roku. Będziemy go realizować w miarę chętnych osób. – mówi Janusz Przetacznik.

Oprócz nowego osiedla usytuowanego naprzeciw Podkarpackiej Szkoły Wyższej, planowana jest budowa budynków mieszkalnych przy ulicy Floriańskiej i ulicy Krasińskiego oraz budowa garaży na osiedlu Na Kotlinę.

Przymierzamy się również do modernizacji „Strasznego Dworu”. Chcemy mu nadać zupełnie inną bryłę. Chcemy zmienić tą nazwę na dom handlowy, również z formułą spółdzielczy, aby się kojarzyło dobrze. Chcemy wspólnie z miastem, tutaj czynimy starania o nieodpłatne lub wieczyste użytkowanie, aby zrealizować na osiedlu Na Kotlinę spółdzielcze centrum społeczno-kulturalne. Mamy dokumentację projektową. W tej chwili czekamy na decyzję miasta. Albo przystąpimy do partnerstwa publiczno-prawnego, albo oczekujemy, że władze miasta ogłoszą przetarg na wieczyste użytkowanie. – podkreśla Przetacznik.

W przyszłym roku spółdzielnia zamierza kontynuować prace remontowe i modernizacyjne zwiększające bezpieczeństwo mieszkańców, poprzez dalszy montaż detektorów tlenku węgla i metanu w lokalach mieszkalnych wyposażonych w piece lub termy gazowe oraz program termomodernizacji bloków mieszkalnych.

Nie mamy żadnych terminów. O tym decyduje zdrowy rozsądek. Trzeba jasno powiedzieć, że termomodernizacja jest programem ograniczającym zużycie energii cieplnej dla potrzeb centralnego ogrzewania. – informuje.

Przepisy o spółdzielczości niejasne

Przepisy dotyczące spółdzielni mieszkaniowych są ciągle niejasne. Od przyjęcia w 2000 roku, ustawa doczekała się już siedmiu nowelizacji i siedmiu wyroków Trybunału Konstytucyjnego, które obnażyły słabość tej ustawy i spójność przepisów obowiązujących w naszym kraju.

Stoimy na stanowisku, że warto by było odpowiedzieć sobie na pytanie, dokąd spółdzielczość mieszkaniowa będzie stanowiła marionetkę w rękach polityków, dla populistycznych haseł. – mówi Janusz Przetacznik. – Uważamy, że nie należy nowelizować ustawę Prawo Spółdzielcze czy ustawę o spółdzielniach mieszkaniowych. Warto, aby napisać nowy dokument na bazie standardów spółdzielczości międzynarodowej. Tak, aby te wszystkie hasła, z którymi szliśmy tworząc spółdzielczość w Jaśle, były realizowane.

Wadliwymi uchwałami zainteresowały się już: Unia Europejska oraz Międzynarodowy Związek Spółdzielczości z siedzibą w Genewie. W tej chwili przygotowywany jest raport o spółdzielczości, który trafi do obu tych gremiów.

My ze swojej strony jako Krajowa Rada Spółdzielczości i wszyscy spółdzielcy w Polsce, przygotowujemy obywatelski projekt nowej ustawy, która się będzie nazywać ustawą o działalności spółdzielni mieszkaniowej. Będzie wynikała i zbierała wszystkie zalecenia wszystkich wyroków Trybunału Konstytucyjnego od roku 2002 do ostatniego w roku 2009. – informuje Marek Juszkiewicz, prezes Małopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Tarnowie.

Jasielska Spółdzielnia Mieszkaniowa zrzesza obecnie ponad czterech i pół tysiąca członków. Zasoby zlokalizowane na terenie Jasła, Skołyszyna i Biecza (województwo małopolskie) liczą sobie 4 280 mieszkań w 118 budynkach o łącznej powierzchni około 217 tysięcy metrów kwadratowych, 152 lokale użytkowe zajmujących łącznie ponad 12 tysięcy metrów kwadratowych, 258 garaży oraz sześć w pełni zautomatyzowanych lokalnych kotłowni.

(dapa)

SŁOWA KLUCZOWE

OPINIE: “Jasielska Spółdzielnia Mieszkaniowa liczy sobie już pół wieku, a mimo tego idzie do przodu z duchem nowoczesności”