Informacje

Konferencja naukowa poświęcona promocji zdrowia psychicznego

W dniu 3 grudnia 2009 r. odbyła się Konferencja Naukowa pn. Promocja zdrowia psychicznego – aktywizacja środowisk odpowiedzialnych za wychowanie, nauczanie, profilaktykę, organizowana przez Gminę Jasło, Polskie Towarzystwo Higieny Psychicznej i Polskie Towarzystwo Suicydologiczne.

Przemawia Mariusz Skiba z KWP. Fot. archiwum UG w Jaśle
Przemawia Mariusz Skiba z KWP.
Fot. archiwum UG w Jaśle

Udział wzięli m.in. Wójt Gminy Jasło S. Pankiewicz, Burmistrz Miasta Jasła M. Kurowska, przedstawiciele starosty jasielskiego, powiatowej i wojewódzkiej policji, kuratorium oświaty, pomocy społecznej, członkowie PTHP Koła Terenowego w Niegłowicach, lekarze specjaliści z Łańcuta oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jaśle.

Sesja plenarna pod przewodnictwem prof. dr hab. Andrzeja Bałandynowicza poświęcona była paradygmatom podmiotowości osoby, pomocy i inkluzji społecznej oraz psychiatrii dzieci i młodzieży na Podkarpaciu. Głos zabrali mgr Zenon Ukleja Prezes Oddziału Dolnośląskiego PTHP i lek. med. Marzena Pelc – Dymon. Natomiast sesja problemowa pod przewodnictwem dr Romana Mikuły dotyczyła roli wczesnej diagnozy w profilaktyce zachowań dewiacyjnych. Naświetlono działania pomocy specjalistycznej w Oddziale Psychiatrii Dziecięco – Młodzieżowej w Łańcucie. Nadkom. Mariusz Skiba Pełnomocnik podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Policji ds. Ochrony Praw Człowieka przybliżył zebranym stopień zagrożenia demoralizacją, czynami karalnymi i przestępczymi dzieci i młodzieży w woj. podkarpackim. Na zakończenie mgr Z. Ukleja przedstawił zagadnienia dotyczące zdrowego stylu życia psychicznego, moralnego, społecznego oraz profilaktyki zachowań dewiacyjnych.

Naświetlono działania z osobami mającymi problemy ze zdrowiem psychicznym, ich profilaktykę, diagnostykę oraz zakres pomocy.

(UG w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE