Informacje

(Nad)zwyczajnie w mieście

„Tylko” pół godziny trwała dzisiejsza nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej Jasła. Radni przyjęli trzy uchwały związane z budżetem miasta oraz aplikowaniem dokumentów o unijne dofinansowanie dwóch projektów.

Urząd Miasta w Jaśle. Fot. Damian Palar / terazJaslo.pl
Urząd Miasta w Jaśle.
Fot. Damian Palar / terazJaslo.pl

Jedną ze zmian budżetu miasta Jasła na 2009 rok było przekazanie ponad 120 tysięcy złotych pochodzących z subwencji oświatowej, na remont przeciekającego dachu na budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Jaśle. Zmiany zostały przyjęte czternastoma głosami „za”. Sześciu radnych wstrzymało się od głosu.

Radni wyrazili zgodę na złożenie wniosku przez władze miasta o dofinansowanie projektu w zakresie ogólnopolskich programów integracji i aktywizacji zawodowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013. Chodzi o sfinansowanie działań mających na celu aktywizację społeczności romskiej w Jaśle. Jeżeli miasto otrzyma środki unijne na ten cel, to projekt będzie realizowany od przyszłego roku, a zakończy się pod koniec 2011 roku.

Całkowity koszt projektu wyniesie do 1,3 miliona złotych. Środki na jego realizację będą pochodzić w 85 procentach z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 15 procentach z budżetu państwa. Te środki będą przeznaczone na realizację zajęć pozalekcyjnych oraz na działania w kierunku aktywizacji zawodowej i integracji ze społecznością osób pochodzenia romskiego. Ten projekt nic nie kosztuje miasto. Gdyby się udało zdobyć te pieniądze, to myślę, że coś dobrego udałoby się zrobić dla tej społeczności romskiej, nie za nasze środki. – podkreśla Maria Kurowska, burmistrz Jasła.

Za przyjęciem tej uchwały głosowało osiemnastu radnych, przeciw zero, natomiast jedna osoba wstrzymała się od głosu (Marek Barański).

Podjęto również uchwałę dotyczącą zmiany uchwały o przystąpieniu do realizacji zadania pod nazwą „Unowocześnienie służb działających na potrzeby zarządzania kryzysowego w ramach zwalczania i zapobiegania zagrożeniom na terenie Miasta Jasła”.

Rada podjęła projekt uchwały o podobnej treści. Natomiast zakładaliśmy tam realizację tego zadania w latach 2010-2011. W związku z tym, że w wytycznych województwa co do realizacji tego programu pojawiły się zapisy, że zadanie musi być rozliczone do października 2010 roku, zachodzi konieczność skumulowania środków na to zadanie w roku przyszłym i konieczność zmiany przedmiotowej uchwały. – wyjaśnia Ryszard Pabian, zastępca burmistrza Jasła.

Projekt uchwały, dwudziestoma głosami „za”, przeszedł jednomyślnie.

W ramach tego programu miasto chce zakupić nowy wóz ratowniczo-gaśniczy średniej wielkości, dwa agregaty prądotwórcze i przenośny rękaw przeciwpowodziowy o długości około tysiąca metrów. Projekt opiewający na półtora miliona złotych ma być sfinansowany w 85 procentach z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, natomiast pozostała brakująca kwota zostanie uzupełniona z miejskiego budżetu.

Kolejne posiedzenie miejskich rajców już w najbliższy poniedziałek (21 grudnia).

(dapa)

SŁOWA KLUCZOWE