Informacje

Unia dofinansuje zakup nowych autobusów dla miejskiego przewoźnika

Wniosek miasta Jasła na modernizację taboru Zakładu Miejskiej Komunikacji Samochodowej otrzymał pozytywną ocenę merytoryczną w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. Teraz władze miasta mają trzy miesiące, aby złożyć niezbędną dokumentację upoważniającą do zdobycia niezbędnych na realizację projektu unijnych środków.

Tabor ZMKS. Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar
Jasielskie autobusy mają już po kilkanaście lat.
Fot. archiwum terazJaslo.pl

Wnioski, które w wyniku oceny jakościowej dokonanej przez Komisję konkursową uzyskały minimum 30% maksymalnej liczby punktów, przechodzą do kolejnego etapu oceny – oceny strategicznej dokonywanej przez Zarząd Województwa Podkarpackiego. Pozytywną weryfikację przeszło dziesięć projektów. Trzy z nich dotyczą byłego województwa krośnieńskiego. Oprócz jasielskiego operatora komunikacji miejskiej, o środki z RPO ubiegały się również samorządy: Krosna oraz Sanoka.

W dawnym województwie krośnieńskim powinna być zauważalna już niedługo zmiana w tych transportach miejskich, bo ten tabor jest w wielu miastach bardzo stary, zużyty, czasem nawet niebezpieczny. Z drugiej strony, poprzez poprawę tego taboru, na pewno wzrosną rentowności spółek miejskich, które funkcjonują w tym obszarze transportu. Myślę więc, że jest to dobry dzień i środki z Unii Europejskiej zostaną w tych miastach dobrze, z pożytkiem dla pracowników i pasażerów, wykorzystane. – podkreśla Bogdan Rzońca, wicemarszałek województwa podkarpackiego.

Radości z informacji przekazanej przez przedstawiciela samorządu wojewódzkiego nie krył dzisiaj dyrektor ZMKS.

Te autobusy są bardzo potrzebne, bo najstarsze są z roku 1985. Te autobusy zostaną oddane do kasacji. Dla nas jest to bardzo dobra informacja. – cieszy się Zdzisław Wilisowski.

Do tej pory na jasielskich ulicach możemy zobaczyć autobusy, które już dawno przekroczyły swoją pełnoletniość. Nie spełniają one wymogów bezpieczeństwa, ani oczekiwań ze strony mieszkańców korzystających z tej formy komunikacji.

Jesteśmy bardzo zadowoleni. Dziesięć lat czekaliśmy na nowe autobusy. – mówi Mirosław Mikrut, kierowca miejskiego autobusu.

Jeszcze trzy lata temu wydawało się, że zakład chyli się ku upadkowi. Wszystko wskazywało na to, że prawie 40-tysięczne Jasło zostanie pozbawione miejskiej komunikacji, a linie będą obsługiwać jedynie prywatni operatorzy.

Sprawa ZMKS-u to była jedna z najtrudniejszych spraw jaką zastałam przychodząc na urząd burmistrza. – mówi Maria Kurowska, burmistrz Jasła. – Można było zrobić ten ruch, który mi podpowiadali niektórzy, a mianowicie zlikwidować zwyczajnie ZMKS, bo można zastąpić prywatnymi przewoźnikami, którzy w miarę dobrze funkcjonują. Ale nie można było tego zrobić, bo jest to praca dla stu dwudziestu osób. Dlatego od początku podjęliśmy działania reformujące nasz zakład.

Mirosław Mikrut:
Wszyscy byliśmy przekonani, że ten zakład zostanie zlikwidowany. Jednak przy pomocy władz miasta i zarządzających po prostu odzyskaliśmy wiarę w to, że zakład będzie istniał.

Zakres projektu pod nazwą „Modernizacja taboru ZMKS w Jaśle” obejmuje zakup jedenastu nowych autobusów, modernizację dwudziestu trzech przystanków, utworzenie jedenastu nowych przystanków, uruchomienie trzech nowych linii o długości prawie dziesięciu kilometrów, modernizację sześciu już istniejących linii, zakup pięciu tablic informacyjnych oraz zakup systemu monitoringu do autobusów.

To są te elementy, dzięki którym nasza miejska komunikacja będzie prawidłowo funkcjonować. Jaślanie będą mogli jeździć najnowszymi autobusami, w pełnym komforcie. Myślę, że to pozytywnie wpłynie na wizerunek naszego miasta, bo wszyscy chcemy, żeby miasto było nie tylko piękne, ale również funkcjonalne. – podkreśla Maria Kurowska.

Łączny koszt realizacji zadania to 5 424 563 PLN, z czego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ma wynieść 4 610 878,55 PLN. Czas realizacji projektu od kwietnia do października br.

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE