Informacje

Licealiści z Kołaczyc w finale „Olimpiady Policyjnej”

Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Kołaczycach zakwalifikowali się do finału ogólnopolskiej „Olimpiady Policyjnej”. Teraz będą walczyć o indeksy na wybrany kierunek studiów realizowany w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.

Fot.archiwum
Od lewej: Anna Czernicka, Katarzyna Bąbaś,
Mateusz Domaradzki oraz Andżelika Fornal.

Celem Ogólnopolskiej „Olimpiady Policyjnej” jest pogłębienie wiedzy o bezpieczeństwie oraz roli i zadaniach Policji, jako organu odpowiedzialnego za bezpieczeństwo. Jej organizatorem jest Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie. Przedsięwzięcie ma charakter trójstopniowych zawodów i jest skierowane do uczniów klas o innowacjach policyjnych szkół ponadgimnazjalnych. Daje ono możliwość uzyskania świadectwa dojrzałości uczniom, których zainteresowania są ukierunkowane na problematykę bezpieczeństwa.

W I edycji olimpiady wzięli udział uczniowie LO w Kołaczycach z klas o profilu policyjno-strażackim: Anna Czernicka, Katarzyna Bąbaś, Mateusz Domaradzki oraz Andżelika Fornal.

Do zawodów przygotowywał ich podinsp. Maciej Karp, Naczelnik Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego komendy w Jaśle, który prowadzi również zajęcia w kołaczyckim liceum.

Podinspektor szkolił uczniów m.in. z zakresu prawa policyjnego, wybranych zagadnień z prawa karnego, wykroczeń, warunków i sposobów użycia przez policjantów środków przymusu bezpośredniego. Uczniów wspierali także inni nauczyciele LO w Kołaczycach.

Zmagania w olimpiadzie uczniowie rozpoczęli od napisania pracy na wybrany temat spośród podanych przez Komitet Główny Olimpiady. Następnym etapem był test wiedzy, w którym uczestniczyło 150 osób. Dzięki zdobytym punktom cała czwórka reprezentantów z Kołaczyc została zakwalifikowana do finałowej trzydziestki.

Ostatni etap olimpiady odbędzie się 10 kwietnia br. na terenie Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie i będzie składał się z egzaminu ustnego oraz zawodów sportowych.

Wyłonieni laureaci i finaliści stopnia centralnego olimpiady zostaną przyjęci na wybrany kierunek stacjonarnych studiów pierwszego stopnia realizowany w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie bez konieczności przechodzenia postępowania rekrutacyjnego.

Uczniom i opiekunowi gratulujemy dotychczasowych osiągnięć i życzymy powodzenia w finale.

(KPP w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE