Sport | rekreacja | turystyka

XII Walentynkowy Bieg Uliczny (regulamin)

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jaśle zaprasza na XII Walentynkowy Bieg Uliczny Jasło 2010. Bieg rozegrany zostanie w dniu 14 lutego (niedziela) ulicami Sikorskiego, Szopena, Szkolną i Krasińskiego. Start – Meta ulica Sikorskiego (przy bramie wjazdowej MOSiR Jasło). Zapraszamy do startu miłośników biegania. Dla najlepszych atrakcyjne nagrody.

XII Walentynkowy Bieg Uliczny w Jaśle

REGULAMIN XII WALENTYNKOWEGO BIEGU ULICZNEGO JASŁO 2010

I. Organizatorzy:

Urząd Miasta w Jaśle
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jaśle

II. Termin i miejsce imprezy:

Bieg odbędzie się w dniu 14 lutego 2010 roku (niedziela), przedbiegi –  godz. 11.00, bieg główny godz. 13.00. Start: ulica Sikorskiego (przy bramie wjazdowej MOSiR Jasło)

III. Trasa

Bieg rozegrany zostanie na dystansie 6 km w Jaśle ulicami: Sikorskiego, Szopena, Szkolna, Krasińskiego. Nawierzchnia asfaltowa.

IV. Kategorie wiekowe:

1. Kategoria  kobiet :
a) Kategoria generalna 
b) Kategorie wiekowe
16-30 lat,
II – 30 lat i więcej
2.Kategoria mężczyzn
a) Kategoria generalna
b) Kategorie wiekowe
16-19 lat
20-29 lat
30-39 lat
40-49 lat
50-59 lat
60 lat i starsi

3. Kategorie młodzieżowe.

Przed biegiem głównym będą przeprowadzone biegi młodzieżowe w następujących kategoriach i dystansach.

I – 750 metrów – dziewczęta 1999/2000, chłopcy 1999/2000;
II – 750 metrów – dziewczęta 1997/1998, chłopcy 1997/1998;
III – 750 metrów – dziewczęta 1995/1996, 1500 metrów chłopcy 1995/1996;
IV – 1500 metrów – dziewczęta 1991/1994, chłopcy 1991/1994;
Minimalna ilość zawodników w grupie nie mniejsza niż sześć.

V. Nagrody

W klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn nagrody rzeczowe za zajęcie miejsc od 1 do 4 :
I miejsce: puchar, medal, dyplom, nagroda pieniężna lub rzeczowa w wysokości zależnej od ilości pozyskanych środków 
II miejsce: puchar, medal, dyplom, nagroda pieniężna lub rzeczowa  w wysokości zależnej od ilości pozyskanych środków 
III miejsce: puchar, medal, dyplom, nagroda pieniężna lub rzeczowa  w wysokości zależnej od ilości pozyskanych środków 
IV miejsce: puchar, medal, dyplom, nagroda pieniężna lub rzeczowa  w wysokości zależnej od ilości pozyskanych środków 

W kategoriach wiekowe kobiet i mężczyzn nagrody rzeczowe:
I miejsce (około 70 złotych)
II miejsce (około 50 złotych)
II miejsce (około 30 złotych)

UWAGA: w kategoriach wiekowych nie będą brani pod uwagę zawodnicy nagrodzeni w klasyfikacji generalnej.

W grupach młodzieżowych :
I miejsce (około 30 złotych)
II miejsce (około 20 złotych)
III miejsce (około 10 złotych)

VI. Zgłoszenia:

Prosimy o przysłanie zgłoszeń na adres: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jaśle ul. Sikorskiego 15 , 38 – 200 Jasło. Weryfikacja i zgłoszenia do biegu będą przyjmowane również  w dniu zawodów od godz. 9.00 – 10.30 w hali sportowej MOSiR Jasło.

VII. Finansowanie:

Koszty organizacyjne zawodów pokrywają organizatorzy. Koszty przejazdu, ubezpieczenia itp. pokrywają zawodnicy. Opłata startowa wynosi: dorośli – 10 złotych.

VIII. Postanowienia końcowe:

Organizator zabezpiecza szatnię dla zawodników.
Organizator przewiduje bezpłatny posiłek po biegu dla zawodników.
Bieg przeprowadzony zostanie zgodnie z przepisami PZLA.
Interpretacja regulaminu przysługuje organizatorowi.

Wszelkich informacji udzielamy również w MOSiR Jasło lub pod numerem telefonu (013) 446 52 04.

(MOSiR)

SŁOWA KLUCZOWE

OPINIE: “XII Walentynkowy Bieg Uliczny (regulamin)”