Informacje

Młodzież może liczyć na wsparcie zawodowe

W Jaśle otwarto Młodzieżowe Centrum Kariery i Punkt Pośrednictwa Pracy. Teraz osoby w wieku od 15 do 25 lat, poszukujące swojej pierwszej wymarzonej pracy, w jednym miejscu będą mogły skorzystać z profesjonalnej pomocy doradcy zawodowego oraz pośrednika pracy.

Otwarcie kolejnego centrum w województwie podkarpackim wiąże się z realizowanym projektem pod nazwą „OHP jako realizator usług rynku pracy”, na który komenda główna Ochotniczych Hufców Pracy otrzymała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Dariusz Paczosa, dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Krośnie.
Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar

Te dwa punkty mają za zadanie pomóc młodzieży w znalezieniu pracy, odpowiedniego kierunku kształcenia, wyboru zawodu. Młodzież w wieku, którą będzie obejmować ten projekt, nieraz nie bardzo ma możliwość i sama też nie wie, co ma ze sobą zrobić. Dlatego doradca zawodowy i pośrednik punktu pośrednictwa pracy mają możliwość nakierowania tego młodego człowieka. – mówi Dariusz Paczosa, dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Krośnie.

Sukcesami w realizacji projektu chwalił się obecny na dzisiejszym otwarciu podkarpacki komendant wojewódzki OHP w Rzeszowie Mariusz Szewczyk.

Województwo podkarpackie utworzyło ich dwanaście i tu miła wiadomość. Jest to największa liczba w Polsce. Z tego względu otrzymaliśmy bonus, że mamy możliwość jeszcze w tym roku otwarcia trzech. Prowadzone są rozmowy w Sanoku, miejscowości Cieszanów i w Strzyżowie. – podkreślił Szewczyk.

Centrum zlokalizowano w budynku przy ulicy Kazimierza Wielkiego 5. Wcześniej mieściło się tu m.in. Stowarzyszenie z Pomocą Rodzinie.


Maria Kurowska, burmistrz Jasła. Obok komendant OHP Mariusz Szewczyk.
Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar

Pani prezes tego stowarzyszenia napisała pismo, że już nie będzie korzystała z tego lokalu, że kończy swoją działalność i wtedy przyszedł komendant OHP z propozycją, że chciałby otworzyć punkt pośrednictwa pracy i kariery młodzieży w Jaśle, gdyby znalazł lokal. Ponieważ lokal akurat był dostępny, w związku z tym zwróciłam się do Rady Miasta, aby podjęła uchwałę i użyczyła ten lokal. Było dużo dyskusji przy tym, ale najważniejszy był efekt, czyli większość była za tym, aby ten lokal służył temu, co dzisiaj otwieramy. – powiedziała Maria Kurowska, burmistrz Jasła.

Miasto użyczyło pomieszczenia bezpłatnie, natomiast Ochotnicze Hufce Pracy zobowiązały się do wykonania pozostałych prac.

To pomieszczenie zostało nam przekazane w bardzo kiepskim stanie i musieliśmy mieć trochę czasu na przygotowanie tego. Jest tutaj wszystko nowe, odremontowane. Całe wyposażenie, drobne remonty, łącznie z zatrudnioną kadrą, wszystko jest sfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Głównym celem projektu też była współpraca z samorządami, dlatego zgłosiliśmy się do pani burmistrz o możliwość bezpłatnego udostępnienia tych lokali. – mówi Dariusz Paczosa.

W centrum zostały zatrudnione dwie panie: Renata Koczwara jako doradca zawodowy oraz Katarzyna Fortuna jako pośrednik pracy. W ramach projektu Podkarpacka Komenda Wojewódzka OHP zagwarantowała im szereg profesjonalnych szkoleń, m.in. przez dwa miesiące przyglądały się pracy doradców zawodowych i pośredników pracy zatrudnionych w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Krośnie.

Jako doradca zawodowy liczę na to, że młodzież pozna swoją osobowość i pozna swoje walory pod względem danych dotyczących konkretnie pracy, że będzie się realizować. Dzisiaj młodzież, że niejednokrotnie nie ma poczucia własnej wartości i nie bardzo widzi siebie na tym rynku pracy. Dlatego będę jako doradca starała się, żeby ta młodzież czuła się pełnowartościowa, żeby ta młodzież widziała siebie, chciała wejść na rynek pracy, spełniała swoje oczekiwania i żebyśmy mogli powiedzieć, że w Jaśle i naszych pobliskich okolicach zwiększyła się podaż wśród pracodawców. – powiedziała Renata Koczwara.


Uroczyste otwarcie Centrum.
Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar

Burmistrz Kurowska: – Mamy dwa miejsca pracy w Jaśle ze środków unijnych. Dla naszego miasta liczy się każde miejsce pracy.

Program adresowany jest do młodzieży w wieku od 15 do 25 lat, bezrobotnej i nieaktywnej zawodowo, wymagającej wsparcia na rynku pracy. Mogą to być uczniowie i absolwenci przygotowujący się do wejścia na rynek pracy potrzebujący pomocy w zakresie doradztwa zawodowego, pośrednictwa pracy i szkolenia zawodowego.

Wszystkie usługi są bezpłatne. – zaznacza Dariusz Paczosa. – Młodzież jest rekrutowana na zasadzie dobrowolności. Są różne środki na promocję tych dwóch punktów. Będą rozwieszane plakaty, jakieś imprezy promocyjne typu targi pracy i młodzież z tej promocji może do nas trafiać. Będą też doradca zawodowy i pośrednik pracy odwiedzać szkoły i zachęcać tą młodzież do odwiedzania naszych punktów.


Proboszcz Tadeusz Paszek poświęcił nowo otwarte miejsce.
Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar

Projekt jest realizowany do końca 2013 roku.

Patrząc na poprzednie projekty, niektóre punkty, jakie komenda da rady sfinansować ze swojego budżetu, mają szansę zostać po ukończeniu projektu. – dodaje Dariusz Paczosa.

Młodzieżowe Centrum Kariery i Punkt Pośrednictwa Pracy w Jaśle są czynne codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:45 do 15:45. Wejście przez bramę główną od strony ulicy Kazimierza Wielkiego. Można też kontaktować się telefonicznie pod numerem (013) 445 21 23.

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE