Informacje

Szkolenie dotyczące programu „Młodzież w działaniu” (zaproszenie)

Zapraszamy na szkolenie dotyczące programu „Młodzież w działaniu”. Oczekujemy na młodzież, animatorów młodzieżowych, pedagogów. Program „Młodzież w działaniu” jest programem Komisji Europejskiej dysponującymi funduszami przeznaczonymi dla wspierania: międzynarodowej wymiany młodzieży, lokalnych inicjatyw młodzieżowych, wolontariatu europejskiego.

Program przeznaczony jest dla młodzieży w wieku 13-30 lat. Szkolenie informacyjne jest nieodpłatne! Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe (przewodniki i foldery o programie). Spotkanie odbędzie się 9 lutego (wtorek) o godzinie 12 w auli I Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle przy ulicy Czackiego 4.

Proponowany harmonogram szkolenia informacyjnego dotyczącego Programu „Młodzież  w działaniu”:

1. Ogólne wprowadzenie nt. programów Komisji Europejskiej

2. Zasady realizacji projektów w ramach Programu „Młodzież  w działaniu”

3. Szczegółowe omówienie akcji programu:

Akcja 1. – Młodzież dla Europy

– Wymiana Młodzieży,

– Inicjatywy Młodzieżowe ,

– Projekty demokracji młodzieżowej

Akcja 2. – Wolontariat Europejski

Akcja 3. – Młodzież w świecie

Akcja 4. – Systemy wspierania młodzieży

Akcja 5. – Współpraca europejska w zakresie polityki młodzieżowej

4. Informacja na temat wypełniania wniosków o dofinansowanie w ramach Programu „Młodzież  w działaniu”

5. Pytania, wątpliwości

Przewidywany czas szkolenia – około 3 godziny. Tylko dla uczestników spotkania – koncert zespołu „Pora Wiatru”.

Zapraszamy: pedagogów, urzędników gminnych, pracowników ośrodków terapeutycznych, opiekunów klubów europejskich, nauczycieli szkół i placówek wychowania pozaszkolnego, instruktorów ośrodków kultury, ośrodków sportowych, animatorów stowarzyszeń, organizacji pozarządowych, młodzież powyżej 13 lat,  liderów grup niezorganizowanych, itp.

Koordynatorem programu „Młodzież w działaniu” dla województwa podkarpackiego jest Zbigniew Dranka. Koordynator prosi o potwierdzenie obecności z podaniem liczby uczestników: telefon 602 519 178 lub e-mail: zdranka@karpaty.pl.

(dra)

SŁOWA KLUCZOWE