Informacje

Starostwo: Za tydzień będą znane skutki awarii w I LO

W dniu 31 marca br. w godzinach południowych dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle polecił ewakuację młodzieży z budynku szkoły w związku ze zdarzeniem budowlanym, które miało miejsce podczas betonowania stropu na nadbudowie szkoły.

Budynek I LO. Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar
Budynek I LO w Jaśle.
Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar

W związku z niemożnością szybkiego określenia ewentualnego uszkodzenia stropu szkoły dyrektor podjął decyzję o skróceniu zajęć dydaktycznych. O tym fakcie poinformowany został organ prowadzący szkołę czyli Starostwo Powiatowe w Jaśle. Zajęcia dydaktyczne w związku z przerwą świąteczną wznowione zostaną dopiero w dniu 7 kwietnia tj. w najbliższą środę. Do tej pory będą znane skutki awarii budowlanej i jej wpływ na bezpieczne funkcjonowanie budynku szkoły.

Czytaj również:
„Ewakuacja I LO: zawalił się szalunek na budowanym piętrze”

W opinii inspektora nadzoru inwestorskiego nastąpiło miejscowe naruszenie stęplowania, powodujące obsunięcie się deskowania wraz ze świeżo wylanym betonem. W przeciągu kilku najbliższych godzin zdeformowany fragment deskowania zostanie odtworzony celem zakończenia betonowania całej nadbudowy.

Jego zdaniem zdarzenie to nie miało żadnego wpływu na bezpieczeństwo uczącej się młodzieży ani przebywających w obrębie obiektu ludzi oraz użytkowników budynku szkoły. Wydarzenie to nie ma żadnego negatywnego wpływu na bezpieczeństwo prowadzonej nadbudowy oraz użytkowników całego obiektu szkoły.

Budynek I Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle może nadal być bezpiecznie użytkowany. Warto również dodać, że ostatnie piętro budynku szkoły wraz z rozpoczęciem nadbudowy zostało wyłączone z użytkowania.

Nadbudowa budynku prowadzona jest w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 – pn. „Poprawa warunków nauczania w obiektach dydaktycznych w powiecie jasielskim poprzez nadbudowę z przebudową tych obiektów”.

Wojciech Piękoś
Starostwo Powiatowe

SŁOWA KLUCZOWE