Informacje

Stop dla używek, uzależnień, cyberprzemocy

16 marca br., w Urzędzie Miasta w Jaśle, odbyło się szkolenie na temat „Dopalacze i inne współczesne zagrożenia dla młodzieży”.

Szkolenie prowadzone przez specjalistów z Małopolskiego Centrum Profilaktyki z Krakowa, skierowane było do funkcjonariuszy policji, straży miejskiej, pedagogów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych. Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii, z którego pozyskuje się środki na tego typu szkolenia, ma na celu zapobieganie współczesnym problemom, dotykającym głównie młodzież w wieku szkolnym. Dyskusja, która towarzyszyła szkoleniu, dotyczyła zjawiska cyberprzemocy, uzależnień – hazardu, jak również używek – dopalaczy.

Dzieci w wieku dojrzewania są szczególnie narażone na uzależnienia i dlatego należy zdobywać umiejętności zapobiegania uzależnieniom, ale też pomocy już uzależnionym. Zaproszeni zostali przedstawiciele różnych środowisk i służb, którym ta fachowa wiedza będzie na co dzień bardzo przydatna – mówi Burmistrz Miasta Jasła, Maria Kurowska.

(UMJ)

SŁOWA KLUCZOWE