Informacje

XVI Edycja Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”

Starostwo Powiatowe w Jaśle i Lokalny Komitet Organizacyjny powołany w Zespole Szkół nr 2 w Jaśle zapraszają do XVI Edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”, którego celem jest promowanie młodych społeczników oraz idei wolontariatu.

Konkurs skierowany jest dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Organizatorem ogólnopolskiej edycji jest Fundacja „Świat na Tak” z siedzibą w Warszawie przy Al. J. Ch. Szucha 27.

Być może właśnie w środowisku Waszej społeczności jest osoba, która udziela się w szkolnym samorządzie, organizuje akcje charytatywne, pracuje wśród ludzi ubogich i upośledzonych, a także angażuje się w działania na rzecz ochrony środowiska.

Zachęcamy do zgłaszania do nas młodych ludzi, którzy podejmują działania woluntarystyczne, aktywnie pomagają w domach dziecka, hospicjach, organizacjach charytatywnych, wytrwale pokonują trudności, są wzorem do naśladowania dla koleżanek i kolegów, zachęcają rówieśników do działań prospołecznych, przeciwdziałają przemocy i agresji lub aktywnie przeciwstawiają się uzależnieniom wśród młodzieży.

Kandydatów w wieku 16-19 lat mogą zgłaszać instytucje charytatywne, znajomi, nauczyciele, rodzice, szkoła lub klasa. Istnieje możliwość zgłoszenia grupowego, grupa nie może liczyć mniej niż 8 osób. Zgłoszenie grupowe rozpatrywane są tylko na szczeblu lokalnym.

Komisja konkursowa wybierze ośmiu laureatów ze szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Jasielskiego. Jeden z nich będzie reprezentował nasz powiat na etapie ogólnopolskim.

Terminarz:
25 marzec 2010 r. – ostateczny termin zgłaszania kandydatów do Lokalnego Komitetu Organizacyjnego – Zespół Szkół nr 2 w Jaśle, ul. Staszica 30B.
29 marzec 2010 r. – eliminacje lokalne w Zespole Szkół nr 2 w Jaśle, ul. Staszica 30 B
16 kwietnia 2010 r. – ogłoszenie wyników na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Jaśle oraz pisemne powiadomienie laureatów.
23 kwietnia 2010 r. – uroczysta Gala kończąca Lokalną Edycję Samorządowego Konkursu „Ośmiu Wspaniałych” – wręczenie dyplomów i odznak.

Bliższych informacji związanych z konkursem można uzyskać pod numerem tel. (13) 44 106 76 lub 44 106 78.

(ZS nr 2)

SŁOWA KLUCZOWE