Kultura | rozrywka | edukacja

„…Piszący żywi się sobą…”

Z okazji Międzynarodowego Dnia Książki i Praw Autorskich w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaśle odbyło się spotkanie autorskie z Mariuszem Kalandykiem i Grzegorzem Kociubą, poetami i krytykami literackimi związanymi z Podkarpaciem.

Grzegorz Kociuba. Fot. MBP w Jaśle
Grzegorz Kociuba.
Fot. Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle

Spotkanie poświęcone było promocji nowych tomików wierszy „Powiększeń” Grzegorza Kociuby i „Cmentarza Gołębi” Mariusza Kalandyka, dyskutowano również o wpływie autobiografii na twórczość, o roli tradycji w poezji polskiej oraz wpływie nowoczesnych mediów na promocję literatury.

Poeci wyjaśnili skąd biorą tytuły swoich tomików. Mariusz Kalandyk stwierdził, że „..dybie na tytuł…”. Cmentarz gołębi to miejsce, gdzie znany mu gołębiarz zakopywał zabite młode gołębie, które nie przeszły selekcji po wylęgu. Nowy tomik wierszy „Cmentarz gołębi” mówi o odchodzeniu, o tym jak straszne jest umieranie ludzi i zwierząt, jak ciężko jest przeżyć śmierć kogoś bliskiego. Jest to poezji mocno osadzona w biografii. Według poety poezja rodzi się z cierpienia. Grzegorz Kalandyk powiedział, że „…jest średni w tytułach…”, zacytował nawet Czesława Miłosza, który po przeczytaniu jednego z jego tomików napisał „…poezja ciekawa, ale tytuł niedobry…”. Poeta myśli „obrazem”, a tytuł „Powiększenia” ma symbolizować poezję jako powiększenie pewnego obszaru rzeczywistości. Uważa, że poezja jest „…wyrazem niezgody na coś…”

Dyskutowano również o promocji współczesnej polskiej poezji oraz wydawaniu książek krytyczno-literackich. Zainteresowanie poezją jest niszowe, tomiki czy książki krytyczno-literackie ukazują się w niewielkich nakładach i w mniejszych miejscowościach nie ma możliwości, aby je kupić. Poeci uważają, że oprócz wersji symbolicznej „na papierze”, teksty te powinny być dostępne dla każdego w Internecie jako wersja „obiegowa”. Według Kalandyka i Kociuby brak w Polsce tygodnika literackiego sprawia, że nie ma możliwości intensywnej polemiki, brakuje aktualnej dyskusji o trendach we współczesnej literaturze. Zapytani „Co szkodzi poezji?” zgodnie odpowiedzieli, że „Źli poeci.”

Mariusz Kalandyk – poeta, współredaguje rzeszowski kwartalnik Nowa Okolica Poetów. Jest autorem wielu tomików poetyckich m.in. Timbuktu, Karczma Rzym. Najnowszy tomik wierszy to Cmentarz gołębi wydany w 2009 r.

Grzegorz Kociuba – poeta, krytyk literacki, polonista, współredaguje rzeszowski kwartalnik Nowa Okolica Poetów i współpracuje z wieloma czasopismami m.in. Topos, Twórczość. Opublikował m.in. książki poetyckie Budzenie twarzy, Ślady i znaki, prozę Ktoś, wiersze Widoki i widzenia, Powiększenia oraz pracę krytycznoliteracką Maski/Twarze. Eseje, szkice, recenzje o poezji.

Spotkanie odbyło się w ramach projektu „Twórcy, Słowa, Obrazy”, który realizowany jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Patronat medialny nad projektem objęły: VIA – Katolickie Radio Rzeszów i TV Obiektyw.

(MBP w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE