Informacje

Apel Burmistrza Miasta Jasła

W związku z tragicznymi wydarzeniami z dnia 10 kwietnia 2010 r., które w sposób szczególny dotknęły także nasze miasto, wobec tragicznej śmierci Honorowego Obywatela Miasta Jasła Senatora RP Stanisława Zająca, zwracam się z apelem i prośbą do mieszkańców, aby do czasu uroczystości pogrzebowych zrezygnowali z imprez rozrywkowych.

Maria Kurowska. Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar
Maria Kurowska, burmistrz Jasła.
Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar

Zwracam się również do instytucji kultury o zachowanie należytej powagi w prezentowanych przez nie programach artystycznych. Apeluję o to, aby repertuar placówek kulturalnych odpowiadał atmosferze szacunku dla pamięci zmarłego Senatora.

Niech ten czas będzie okresem zadumy oraz solidarności z Rodziną i Bliskimi tragicznie zmarłego Senatora oraz wyrazem naszej wdzięczności za Jego trud i wysiłek, włożony w rozwój naszej Małej Ojczyzny.

Burmistrz Miasta Jasła
Maria Kurowska

– – –
Czytaj również:
[12.04.2010] – „Setki biało-czerwonych flag z kirem powiewa nad ulicami miasta (posłuchaj)”

SŁOWA KLUCZOWE