Informacje

Burmistrz Miasta Jasła zaprasza młodzież na spotkania z Trenerem Osiedlowym

Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży prowadzone będą na pięciu osiedlach: Rafineria, Kopernika, Mickiewicza, Śródmieście i Gamrat. Druga edycja programu rozpoczyna się 4 maja i potrwa do 31 października.

„Trener Osiedlowy” jest programem realizowanym w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Finansowany jest ze środków pochodzących z opłat ze sprzedaży alkoholu. Program prowadzony w ramach zagospodarowania wolnego czasu dzieci i młodzieży, który ma zachęcić do aktywnego spędzania wolnego czasu poprzez sport. Uczestnictwo młodzieży w różnych formach zajęć minimalizuje ryzyko zachowań agresywnych, opóźnia inicjację alkoholową i pokazuje alternatywę do picia alkoholu czy innych używek.

Zajęcia będą realizowane w wymiarze 16 godzin tygodniowo w okresie roku szkolnego w godzinach popołudniowych, natomiast w okresie wakacji w godzinach przedpołudniowych. Zajęcia prowadzone będą przez absolwentów Akademii Wychowania Fizycznego, którzy oczekują na młodych ludzi zainteresowanych uczestnictwem w programie przy Szkołach Podstawowych Nr 2, 4 oraz Zespołach Szkół Miejskich Nr 1, 2, 3.

Zajęcia skierowane są do młodzieży w wieku od 12 do 18 lat, a głównym ich celem jest zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży, poprzez szeroki wachlarz zajęć o charakterze: sportowo-rekreacyjnym, turystyczno-krajoznawczym oraz integracja środowisk osiedlowych poprzez wspólne wycieczki i współzawodnictwo sportowe.

Zajęcia, prowadzone w ramach programu „Trener Osiedlowy”, będą opierać się nie tylko na piłce nożnej i koszykówce. Zostaną wprowadzone nowe dyscypliny i formy aktywności sportowej, np: siatkówka, gimnastyka czy rowery. Ponadto planowane są rajdy rowerowe, wycieczki oraz wyjścia na otwartą lub krytą pływalnię w miesiącach czerwiec-wrzesień. Realizatorzy programu liczą na ścisłą współpracę z dyrektorami szkół, przewodniczącymi osiedli, a w szczególności z rodzicami.

(UMJ)

SŁOWA KLUCZOWE