Informacje

Gmina Skołyszyn ma nowy herb. W kolejce na nowy symbol czeka Krempna

Od kilku miesięcy gmina Skołyszyn ma swój oficjalny herb. Większość z mieszkańców nie ma jednak pojęcia, jak wygląda, ponieważ funkcjonuje on jedynie na oficjalnych papierach urzędowych. Jak zapewniają władze samorządowe, wkrótce ta sytuacja ma się zmienić.

Herb gminy Skołyszyn
Herb gminy Skołyszyn.
Źródło: “Wieści Skołyszyńskie”

Prace przy opracowaniu projektów symboliki gminy i czekaniu na decyzje administracyjne trwały od 2004 roku. Dopiero po uzyskaniu pozytywnej opinii Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji pod koniec ubiegłego roku, Rada Gminy Skołyszyn podjęła uchwałę o ustanowieniu herbu, flagi, banneru i pięczęci, które będą oficjalnie identyfikowały gminę na mapie samorządowej województwa podkarpackiego i powiatu jasielskiego. Oficjalnej prezentacji nowych symboli jednak nie było i mieszkańcy gminy nie za bardzo wiedzą, jak wygląda nowy herb ich miejscowości.

Procedura przystąpienia do opracowania i przyjęcia herbu została już wcześniej podjęta, jeszcze na przełomie poprzedniej i obecnej kadencji. Myśmy ją sfinalizowali w roku ubiegłym. Jest uchwała Rady Gminy zatwierdzająca herb. W tej chwili zleciliśmy opracowanie symboliki na zewnątrz budynku, również do gabinetu wójta i w sekretariacie, żeby można było już wizualnie się tym posługiwać. Niemniej jednak już na pismach firmowych używamy, bo jest oficjalnie obowiązujący. – wyjaśnia Zenon Szura, wójt gminy Skołyszyn.

Nowy herb gminy Skołyszyn to czerwona tarcza ze srebrnym mieczem o rękojeści złotej pokrzyżowany kluczem złotym i srebrnym po prawej stronie, a po lewej z lampą naftową o obręczach i uchwycie złotym oraz czerwonym płomieniem.

Herb nawiązuje do tradycji naszego regionu. Jest kaganek naftowy, bo muszę przyznać, że na terenie gminy Skołyszyn posiadaliśmy i posiadamy jeszcze kopalnię nafty w Harklowej. Ona jeszcze funkcjonuje i to jest pewien element wskazujący tradycje. Jest również symbolika historyczna, do której nawiązują heraldycy. – podkreśla Zenon Szura.

Pozostałymi symbolami są:
– flaga – prostokątny płat o proporcjach 5 : 8, dzielony w pas (poziomo) w stosunku 1 : 3 : 1, w barwach: czerwony, biały i czerwony. Na szerokim pasie białym pośrodku – tarcza herbowa z herbem Gminy Skołyszyn.
– banner – prostokąt o proporcjach 1 : 4, dzielony w słup (pionowo) w proporcjach 1 : 3 : 1 w barwach: czerwony, biały i czerwony, na 1/3 wysokości płata banneru na szerokim białym pasie tarcza herbowa przedstawiającą herb gminny.
– pieczęć – koło o średnicy 36 mm. W otoku napis „GMINA SKOŁYSZYN”, między napisem „GMINA” i „SKOŁYSZYN” dwie sześciopromienne gwiazdki. W środku koła (pieczęci) tarcza z herbem gminy.

Będą eksponowane w oficjalnych miejscach. Tam, gdzie jest odpowiednia powaga dla tego typu elementów. Na pewno w domach ludowych, domach kultury, bo to jest pewna symbolika no i przede wszystkim w urzędzie. – dodaje wójt gminy Skołyszyn.

W styczniu br. uchwałę w sprawie rozpoczęcia prac nad ustaleniem herbu gminy przystąpili z kolei radni w Krempnej.

Gmina Krempna winna posiadać własny herb, nawiązujący do historii związanej z jej obszarem, wskazujący na elementy, które są charakterystyczne dla gminy, także w miarę możliwości ukształtowaną miejscową tradycję. Ustanowienie herbu gminy wpłynie korzystnie na jej wizerunek – bowiem określony zostanie konkretny symbol samorządności Gminy Krempna, symbol ten będzie służył też umocnieniu więzi społeczności gminnej oraz celom promocyjnym – do wykorzystania zwłaszcza w kontaktach z partnerami krajowymi i zagranicznymi. – m.in. napisali w uchwale radni gminy Krempna.

(dapa)

SŁOWA KLUCZOWE

OPINIE: “Gmina Skołyszyn ma nowy herb. W kolejce na nowy symbol czeka Krempna”

  1. chyba tekst pisała kobieta.
    (Nowy herb gminy Skołyszyn to czerwona tarcza ze srebrnym mieczem o rękojeści złotej pokrzyżowany kluczem złotym i srebrnym po prawej stronie, a po lewej z lampą naftową o obręczach i uchwycie złotym oraz czerwonym płomieniem)koniec cytatu.Pomieszanie prawej z lewą.